ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ: เดินหน้า

Untitled1

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี นพ.อำพล จินดาวัฒนะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ เจษฎา มิ่งสมร ปธ.กก.จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 เดินหน้าสมานฉันท์ร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะ ผลักดัน 6 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะคนไทย ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อวันก่อน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร