ภาพข่าว: คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า: ผลักดัน 6 นโยบายสาธารณะ

Untitled1

แนวหน้า ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ, ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และ เจษฎา มิ่งสมร ปธ.กก.จัดงานฯ ร่วมกันเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 “เดินหน้า สมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะ” ที่อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร