ใช้กลไกตลาดเลิกแร่ใยหิน เผยในไทยเหลือแค่ 2 ราย!

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยความคืบหน้าการห้ามใช้แร่ใยหินในภาคอุตสาหกรรมว่า ประเทศไทยมีผู้ประกอบการผลิตกระเบื้อง ที่ใช้แร่ใยหินในกระบวนการผลิต 2 ราย แต่หากจะยกเลิกการใช้ทันที ตามข้อเรียกร้ององค์กรภาคประชาชน ด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จะส่งผลให้รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกระเบื้องที่มีแร่ใยหินทั่วประเทศ มูลค่าหลายแสนล้านบาท เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ต่างจากประเทศอื่นๆ ที่สามารถยกเลิกการใช้ได้ทันที
“การแก้ปัญหาที่เหมาะสมคือปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด โดยขณะนี้ผู้ผลิตกระเบื้องทั่วโลก กำลังทยอยยกเลิกการใช้แร่ใยหิน และในไทยเหลือเพียง 2 ราย ที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตอีกทั้งยังไม่พบรายงานผู้ที่ได้รับอันตรายจากการใช้กระเบื้องมุงหลังคาที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินและสถิติการนำเข้าแน่ใยหินปี 2550-2557 อยู่ที่ 100,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 1,400 ล้านบาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากรัฐรัสเซียบราซิลแคนาดาจีน”

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร