ภาพข่าว: คอลัมน์ เลขที่๑ซอยปลื้มมณี: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

Untitled1

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และ เจษฎา มิ่งสมร ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7  “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะ” ผลักดัน 6 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะคนไทย ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร