คอลัมน์ ทันสถานการณ์: เลิกใช้แร่ใยหินผลกระทบสูง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

แหล่งข่าวจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า มติ ครม.ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนเรื่องการขึ้นทะเบียนแร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพราะหากกำหนดให้แร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะกระทบ กับประชาชนในวงกว้าง เนื่องจากตามกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า วัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะต้องห้ามนำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองอย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม หากประกาศใช้จริงประชาชนที่ใช้หลังคากระเบื้อง หรือวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินจะต้องรื้อถอนออกทั้งหมด และจะต้องใช้งบประมาณสูงในการเยียวยาผลกระทบ จึงได้มีการเสนอแนวทางว่าควรให้มีกรอบเวลาการยกเลิกนำเข้าแร่ใยหินภายใน 2-5 ปี ตามชนิดของผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบซึ่งแม้จะมีผลกระทบแต่ก็น้อยกว่าการยกเลิกใช้แร่ใยหินทันที

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร