ภาพข่าว: มอบรางวัล

Untitled8

บางกอกทูเดย์ ฉบับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

เจษฎา มิ่งสมร มอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้กับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สุรินทร์ ท่าเรือน้ำลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม อ.จะนะ จ.สงขลา ต.ริมปิง จ.ลำพูน ต.ดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์ บ้านคลองอาราง ต.บ้านแก้ง จ.สระแก้ว รวมทั้ง สมัชชา จ.อุบลราชธานี และ จ.ลำปาง

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร