สปช.ระดมกึ๋นทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปปท.

คม ชัด ลึก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558
          17 ม.ค.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 19-20 ม.ค.58 นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย ที่มีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ สปช. เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญทำวิสัยทัศน์ฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่โรงแรมเอเชีย เพื่อให้สมาชิก สปช. ระดมความเห็นเกี่ยวกับการวางอนาคตประเทศไทย และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศที่เป็นหัวใจการปฏิรูปและพัฒนาใน 8 ประเด็นหลัก ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าการระดมความเห็นใน8ประเด็นหลัก ได้จัดสรรให้สมาชิก สปช.ทั้ง 250 คน อยู่ในกลุ่มต่างๆ ไว้แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ก่อนการจัดงาน เนื่องจากต้องการให้ สปช.ถอดความเป็นตัวตนออกจากฐานที่มา กลุ่มขั้วการเมืองและกลุ่มสังคม แล้วนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์มีร่วมวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาและกำหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูป ประเทศด้านนายอำพล จินดาวัฒนะ สปช. ฐานะผู้ร่วมดำเนินกระบวนการ เปิดเผยว่า การจัดเวทีดังกล่าว ถือเป็นเวทีใหญ่รอบที่2 ของสปช. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นงานปฏิรูปและต่อยอดการทำงานของสปช. จาก3 เดือนที่ผ่านมา โดยประเด็นสำคัญคือการระดมสมองเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ โดยนำบริบทของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มอาเซียน และโลกมาวิเคราะห์เพื่อวางเป้าหมายปฏิรูปชาติ และหลังจากที่กำหนดยุทธศาสตร์แล้ว เชื่อว่าจะเข้าสู่กระบวนการทางสังคม สร้างฐานสังคม โดยให้สังคมในทุกภาคส่วนร่วมคิด วางโจทย์ และร่วมการขับเคลื่อนต่อการพัฒนาและปฏิรูป โดยในกระบวนการระดมความเห็นและการทำงายหลังจากนั้นมุ่งในประเด็นใหญ่ที่ สำคัญ ทั้งนี้ตนตอบไม่ได้ว่าจะประสบความสำเร็จระดับใด แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการจัดเวทีเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย โดย กมธ.วิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย นั้น มี สปช.ภาคประชาสังคม มองว่ากระบวนการไม่เหมาะสมและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ถือเป็นหัวใจของการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ประเทศ หรือหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าวอาจไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมทุกภาคส่วนได้

ที่มา http://www.komchadluek.net

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คสช. และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร