ร้องรองนายกฯอย่าหวั่นธุรกิจยาสูบ

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 17 มกราคม ผศ.ปกป้อง ศรีสนิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองประธานคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ…. ฉบับใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา ว่าจากกรณีสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจอเมริกัน-อาเซียน และสภาหอการค้าอเมริกันจากรัฐวอชิงตัน ส่งจดหมายถึง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.นั้น ว่าอาจมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า จากกรณีร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้สามารถออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบได้ในอนาคตตามข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ข้อเท็จจริงคือ สหภาพยุโรป (อียู) ได้ประกาศว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไม่ขัดต่อกฎหมาย และประเทศสมาชิกสามารถออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบได้ ซึ่งตรงนี้เป็นการปกป้องสุขภาพของเด็กและเยาวชน ไม่ให้เข้าถึงจากการโฆษณาหรือภาพลักษณ์ แต่ไม่ได้เป็นการกีดกันทางการค้า
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณากฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า เรียกร้องให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับจดหมายทักท้วงจากสภาหอการค้าอเมริกัน ไม่ต้องหวั่นไหวต่อคำขู่ สภาเหล่านี้เป็นธุรกิจเอกชน และสภาธุรกิจอเมริกันอาเซียน มีผู้แทนของบริษัทบุหรี่อยู่ในคณะกรรมการบริหาร

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร