13ก.พ.ลุ้นถอนอีไอเอคอนโดฯเอพีฯ ยัน’แอส ปาย งามวงศ์วาน’ทำตามกฎสิ่งแวดล้อม

ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2558
เอพี แจงเหตุศาลปกครองแถลงเพิกถอนอีไอเอคอนโดฯ “แอส ปาย งามวงศ์วาน” ชี้หลังเกิดปัญหา บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขตามกฎระเบียบของสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน เชื่อชั้นศาลตัดสินจะเห็นตรงข้าม เผยรอลุ้นผลเด็ดขาด 13 กุมภาพันธ์นี้
สืบเนื่องจากที่นายเสถียร ทิวทอง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะตุลาการผู้แถลงคดีได้แถลงคดีที่ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร่วมกับชาวบ้านซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้อำนวยการสำนักโยธา, ผู้อำนวยการเขตหลักสี่, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สวล.), คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และการบริการชุมชน (คชก.) และบริษัทเดอะแวลู พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม “แอสปาย งามวงศ์วาน” ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจทางกฎหมาย ตามคดีที่ ส.3/2554
โดยศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และคำขออนุญาตการก่อสร้าง เนื่องจากกระบวนการจัดทำและการรับฟังความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียรอบโครงการไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวคือ ไปรับฟังประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลจากโครงการเกินกว่า 1,000 เมตร ทั้งๆ ที่ต้องรับฟังชาวบ้านที่ต้องได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนโดยรอบโครงการที่ใกล้เคียงที่สุดจึงจะถูกต้อง ดังนั้นข้อมูลใน EIA ที่ คชก. พิจารณาจึงไม่เป็นไปตามมาตรา 5 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ต่อเรื่องดังกล่าว นายวิทการ จันท วิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP ผู้พัฒนาโครงการแอสปาย งามวงศ์วาน เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า หลังจากที่โครงการได้รับการร้องเรียนเรื่องปัญหาดังกล่าว บริษัทก็เร่งดำเนินการปรับแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของการจัดทำอีไอเอ อาทิ การทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโครงการระยะ 500 เมตร ซึ่งระยะใกล้กว่าที่กฎหมายกำหนด,การแรพตัวอาคารด้วยวัสดุพิเศษ เพื่อกันฝุ่นละออง ฯลฯ เพื่อส่งกลับไปให้สวล.พิจารณา
“จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ยอดขายของโครงการเหลืออยู่ที่ 15% จากยอดขายเดิม 45% โดยมีลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประมาณ 30% ถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้ว เอพี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวล.ทุกขั้นตอน แม้ว่าในเบื้องต้นตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะตุลาการผู้แถลงคดีจะบอกว่าศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนอีไอเอและคำขออนุญาตการก่อสร้าง แต่สำหรับเอพีแล้วนี่ยังไม่ใช่คำตัดสินสุดท้าย เพราะด้วยโครงสร้างของศาลปกครองกลางจะแบ่งออกเป็นคณะตุลาการผู้แถลงคดีกับคณะตุลาการตัดสินคดี ซึ่งก็มีหลายคดีที่ผ่านมาที่คำแถลงสวนทางกับคำตัดสิน โดยศาลปกครองกลางมีกำหนดจะพิจารณาตัดสินในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งในระหว่างนี้บริษัทก็ยังคงเปิดขายและดำเนินก่อสร้างภายในตามปกติ”
สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมแอสปาย งามวงศ์วาน มีมูลค่าโครงการ 2.8 พันล้านบาท จำนวน 1,458 ยูนิต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9-3-40 ไร่ ถนนงามวงศ์วาน ติดซอยชินเขต 1 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร จำนวน 3 ทาวเวอร์ ประกอบด้วย นอร์ททาวเวอร์สูง 28 ชั้น, เซ้าท์ทาวเวอร์ สูง 28 ชั้น และอาคารจอดรถ 9 ชั้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HIA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร