เร่งดันพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่แจ้งราคา

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558
นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ แทนพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างรอบรรจุเข้าพิจารณาในครม. ก่อนที่จะนำเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า พ.ร.บ.ยาปี 2510 ฉบับเดิม ไม่เคยกำหนดเรื่องการแจ้งราคายา แต่พ.ร.บ.ตัวใหม่กำหนดไว้ชัดเจนว่า เมื่อบริษัท มาขอขึ้นทะเบียนยา ต้องแจ้งโครงสร้างราคายา ต้นทุน ซึ่งทำให้บริษัทยามองว่า ไม่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นั้น ถือว่าไม่ใช่ เพราะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้ดูแลยาทุกด้าน การที่ พ.ร.บ.ระบุถึงโครงสร้างราคายา ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ให้เข้าถึงยาในราคาที่ควรจะเป็นจริงๆ
หลังจากเครือข่ายเภสัชกรออกมาต่อต้านร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับเนื้อหา ที่อนุญาตให้บุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพอื่น นอกเหนือจากเภสัชกร ควบคุมการผลิต ขาย นำเข้ายาได้ เป็นต้น ซึ่งแก้ไขไปแล้ว ยังพยายามจะให้แก้ร่างพ.ร.บ.ยาฯ ดังกล่าวอีกครั้ง จากฝ่ายบริษัทยาข้ามชาติ ซึ่งพบว่าร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ อยู่ในขั้นตอน ของครม. แต่ไม่มีการบรรจุวาระ เนื่องจากมีการคัดค้านอยู่ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้ ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ และขอให้รองนายกฯ ที่เกี่ยวข้อง แจกแจงตัวเองว่า ได้ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อใคร

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร