‘ส.ผลิตอาหารทารก’ร้องสธ.ทบทวน ชงพ.ร.บ.ควบคุมการตลาดนมเข้าครม

มติชน ฉบับวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายแพทย์ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมผู้ผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเตรียมดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ โดยมีการทำประชาพิจารณ์ และทางกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ประกอบการได้ขอให้แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่สุด แต่จนถึงปัจจุบันก็ไม่มีการเปิดเผยผลสรุปการแก้ไข เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
“หลังจากนั้นทางคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม แต่มีเพียงตัวแทนจากกลุ่มของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิชาชีพ นักวิชาการอิสระและผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม โดยไม่ได้มีผู้แทนกรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย มาเข้าร่วมด้วย” นายแพทย์ประพัฒน์กล่าว
นพ.ประพัฒน์กล่าวว่า ที่ประชุมกังวลว่าจะกระทบกับหลายส่วน เช่น การกำหนดขอบเขตของกฎหมายกว้างเกินไป การกำหนดเงื่อนไขในการห้ามนำเสนอข้อมูลแก่แพทย์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่มารดา รวมการห้ามกล่าวถึงหรือห้ามโฆษณา ฯลฯ อาจมีผลทำให้กลุ่มคนจำเป็นต้องใช้นมผสมเลี้ยงลูก สูญเสียโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน และอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดจากการขาดความรู้และข้อมูลถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกหาผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงดูลูกของตนเอง และที่แย่กว่านั้นคือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสบางกลุ่มอาจหลงผิด หันไปพึ่งสินค้าจำพวกนมข้น หรือผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพ ราคาถูก หรือเชื่อตามคำยุยง ร่ำลือ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กที่บริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆ จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เด็กเล็ก และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร