คอลัมน์ ข่าวสั้น: ประกันสังคมค้างจ่ายสิทธิฉุกเฉิน 25 ล.

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงาน สปสช. กล่าวว่า โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ถามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษานั้น เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมระหว่าง 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ข้าราชการ และประกันสังคม โดย สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเรียกเก็บเงินจากกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิอยู่ (เคลียริงเฮาส์) โครงการนี้ เริ่ม เม.ย. 2555 พบว่า สิทธิข้าราชการมีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ 353,796,542.28 บาท กรมบัญชีกลางชำระคืนให้กับ สปสช.ตามจริงแล้ว ขณะที่สิทธิประกันสังคม มียอดค่ารักษาพยาบาล 51,955,364.10 บาท ส่งคืนมาที่ สปสช.จำนวน 26,751,713.95 บาท ที่เหลือ 25 ล้านบาทได้ทำหนังสือทวงไปยังสำนักงานประกันสังคมแล้ว ส่วนบัตรทอง มียอดค่ารักษา 180 ล้านบาท

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร