คอลัมน์ ได้อย่างไม่เสียอย่าง: ไม่ซื้อของที่มีแร่ใยหิน

27-1-2558 14-55-07ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าวดี… ปัจจุบันรัฐบาลไทยสั่งยกเลิกการใช้แร่ใยหินชนิดต่างๆ เกือบหมดแล้ว เรามีมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2554 เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ ‘แร่ใยหิน’ ทุกชนิดภายในปี 2555 ข่าวร้าย… การสัมผัส ‘แร่ใยหิน’ ชนิดไครโซไทล์ ที่ปัจจุบันไทยยังนำเข้าอยู่ มีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งปอด และ เยื่อหุ้มปอด
ไทยเป็น 1-5 ของประเทศผู้นำเข้าแร่ใยหินสูงสุดทั่วโลก ในขณะที่ 52 ประเทศ รวมทั้ง อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป ประกาศมาตรการเข้มข้นห้ามใช้แร่ใยหินโดยเด็ดขาด
แร่ใยหินเป็นแร่ที่เกิดในธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แอมฟิโบลและเซอร์เพนไทน์ ไครโซไทล์ อยู่ในกลุ่มเซอร์เพนไทน์ ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินพบได้ทั่วไป เช่น กระเบื้อง มุงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ ฝ้าเพดาน ฉนวนกันความร้อน ผ้าเบรก คลัตช์ ท่อน้ำซีเมนต์ กระเบื้องยางไวนิลปูพื้น และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น
ผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยยังคงอนุญาตให้ใช้แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์
ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมองค์การอนามัยโลก ให้ข้อเสนอว่า การศึกษาข้อมูลการเกิดมะเร็งในคนนับเป็นข้อมูลหลักฐานที่ดีและเหมาะสมที่สุด การศึกษาการสัมผัสไครโซไทล์นานประมาณ 15-20 ปี เป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการพิจารณาการเป็นสารก่อมะเร็งของไครโซไทล์ เนื่องจากระยะฟักตัวของการเกิดมะเร็งปอดเฉลี่ย 15-20 ปี หากเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจะใช้เวลานานถึง 30 ปี
ผลการศึกษาข้อมูลการเกิดมะเร็งในคนที่ผ่านมาแต่ช่วงปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา พบว่า
-คนงานมีโอกาสเกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมากกว่าประชากรทั่วไป ประมาณ 4-10 เท่า และอาจสูงถึง 50 เท่าในงานวิจัยบางชิ้น
-คนงานมีโอกาสเกิดมะเร็งปอดมากกว่าประชากรทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า
สรุปได้ว่า การสัมผัสไครโซไทล์เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดและมะเร็งเยื่อหุ้มปอด
ในขณะที่ยังไม่มีการห้ามใช้ ‘แร่ใยหิน’ ชนิดไครโซไทล์ อย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย มาตรการเดียวที่คนไทยควรทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและลูกหลาน คือ ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ขาย หรือ สังเกตฉลาก ที่มีข้อความ”ระวังอันตราย สินค้านี้มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดมะเร็งและโรคปอด”

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร