หวั่นร่างพรบ.ควบคุมการตลาดนมกระทบหลายฝ่ายเรียกร้องสธ.ทบทวน

แนวหน้า ฉบับวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558
นายแพทย์ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ ผู้อำนวยการ บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเตรียมดันร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรีภายในเร็ววันนี้ และ ได้มีการทำประชาพิจารณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และทางกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ประกอบการได้แสดงความเห็นเพื่อแก้ไขปรับปรุงในประเด็นต่างๆเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่สุดแต่อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีการเปิดเผยผลสรุปจากการแก้ไข ตามข้อแนะนำต่างๆ แก่สาธารณชนอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
“ภายหลังจากนั้นทางคณะกรรมการร่วม เอกชน 3 สถาบัน(กกร.)ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม โดยได้เชิญผู้แทนกรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์ด้านโภชนาการราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน อื่นๆ ที่เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาเข้าร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำเป็นข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์โดยรวมแต่มีเพียงตัวแทนจากกลุ่มของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิชาชีพ นักวิชาการอิสระและผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น”
ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยแพทย์และ ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็กหลายท่าน ได้มีข้อกังวลหลายสิ่งที่จะกระทบกับหลายส่วนด้วยกัน เช่น การกำหนดขอบเขตของกฎหมายที่กว้างเกินไป การกำหนดเงื่อนไขในการห้ามนำเสนอข้อมูลแก่แพทย์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่มารดารวมการห้ามกล่าวถึง หรือห้ามโฆษณา ฯลฯ ซึ่งอาจมีผลทำให้กลุ่มคนที่จำเป็นต้องใช้นมผสมเลี้ยงลูกสูญเสียโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน และอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดจากการขาดความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงดู ลูกของตนเองและที่แย่กว่านั้นคือในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสบางกลุ่ม เมื่อไม่มีความที่ถูกต้อง ก็อาจจะหลงผิด หันไปพึ่งสินค้าจำพวกนมข้น หรือผลิตภัณฑ์ที่ ด้อยคุณภาพ
ทั้งนี้ จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนการผลักดันร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริม การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี โดย ขณะที่ยังไม่ได้พิจารณาความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนเนื่องจากร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลกระทบ กับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นแม่ เด็ก บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เด็กเล็ก และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร