‘เสรี’ค้านสปช.ล่ารายชื่อค้านสหรัฐ

คม ชัด ลึก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
‘เสรี’ค้านสปช.ล่ารายชื่อค้านสหรัฐ แนะแสดงจุดยืนส่วนตัวได้ มะกันเลิกเดินสายมวลชนแดงอีสานแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 58 นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะประธานกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกสปช.เตรียมรวบรวมรายชื่อคัดค้านการกระทำของผู้ช่วย รมต.ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แทรกแซงกิจการการเมืองไทย ว่า ก็คงมีการพูดคุยกัน ซึ่งถือเป็นสิทธิที่จะกระทำได้ แต่สปช.ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ตนเห็นด้วยหากจะทำในนามส่วนตัว สามารถแสดงจุดยืนได้ แต่ถ้าดำเนินการในนามองค์กรสปช.ไม่สามารถทำได้ เพราะเรามีองค์กร และรัฐบาลที่รับผิดชอบเรื่องระหว่างประเทศอยู่แล้ว ทั้งนี้ตนไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ช่วย รมต.ต่างประเทศสหรัฐฯ เข้ามาก้าวก่ายการบริหารงานในประเทศไทย

สหรัฐเลิกเดินสายมวลชนแดงอีสานแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะเดินทางไปพบกลุ่มมวลชนภาคอีสานนั้น เดิมมีกำหนดการพบกลุ่มมวลชนภาคอีสานทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นคนเสื้อแดง ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความรู้สึกของมวลชน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นางคริสตี้เคนนี อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ก็เคยเข้าไปรับทราบความเห็นประชาชนมาแล้ว
อย่างไรก็ตามเข้าใจว่าเมื่อมีกระแสข่าวออกมาและทำให้ คสช.ไม่สบายใจ จึงทำให้กำหนดการพบกันดังกล่าวยกเลิกไป ทั้งนี้อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยรายหนึ่ง กล่าวว่า ช่วงนี้อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย รวมทั้งแกนนำคนเสื้อแดง ได้รับการประสานจากหน่วยงานความมั่นคง สั่งกำชับห้ามให้ข่าว หรือออกมาให้สัมภาษณ์แง่ลบต่อรัฐบาลและคสช. ซึ่งพวกเราก็พร้อมปฏิบัติตามเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย จะหยุดพูดสักพัก เพราะพูดไปคนที่มีอำนาจก็ไม่สนใจรับฟัง เนื่องจากเขามีโรดแม็ปอยู่แล้ว
“พรเพชร”เรียกประชุม5-6ก.พ.
ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 5 ก.พ.และครั้งที่ 10 /2558 ในวันที่ 6 ก.พ. โดยมีวาระเร่งด่วน คือ ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคาแห่งชาติ (กสทช.) ประเภทผู้ที่มีผลงานหรือความรู้ และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย แทนตำแหน่งที่ว่าง รวมถึงพิจารณาร่างพ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่..)พ.ศ… ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
และร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ… ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานประชุมลับสนช.ครั้งที่ 13-2558 ในวันที่ 2 ต.ค.เรื่องการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผลการพิจารณารายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า 2,000 บาท สำหรับการประชุมสนช.ในวันที่ 6 ก.พ. มีวาระกระทู้ถามทั่วไป โดยนพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสนช. ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“เทียนฉาย” นัดประชุมสปช.2- 3ก.พ.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีคำสั่งนัดประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 7/ 2558 ในวันที่ 2 ก.พ.และครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 3 ก.พ.เวลา 11.00 น.โดยมีวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ วาระพิจารณาเรื่องด่วน คือ การพิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ… ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้ว และการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสปช. เรื่อง จะทำอย่างไรให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการพิจารณาตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง
เนื่องจากนายประสาร มฤคพิทักษ์ ลาออก ตั้งกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนยุติธรรม แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เนื่องจากนายเปรื่อง จันดา ลาออก รวมถึงตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เนื่องจากนายกิตติ โกสินสกุล ลาออก สำหรับการประชุมในวันที่ 3 ก.พ. มีวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสปช. เรื่องจะทำอย่างไรให้มีการบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

เปิดร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคได้ยกร่างเสร็จแล้ว และจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ นี้ คือ ให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกหนดมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ในมาตรา 12 ของกำหนดให้ “คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ประกอบด้วยกรรมการ 15 คน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 7 คนแรกให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจากผู้แทนองค์การผู้บริโภคในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ด้านละ 1 คน คือ ด้านการเงินและการธนาคาร ด้านการบริการสาธารณะ ด้านที่อยู่อาศรัย ด้านบริการสุขภาพ ด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม และ ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งนี้กำหนดให้คำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกันด้วย ส่วนกรรมการอีก 8 คน ให้เลือกกันเองจากผู้แทนองค์กรผู้บริโภคเขต โดยกำหนดขั้นตอนในการเลือกกันเองไว้

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมีวาระ 4 ปี และห้ามเป็นติดต่อกันเกิน 2 วาระ

สำหรับคณะกรรมการสรรหากรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มี 9 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโดยตำแหน่ง คือ นายกสภาทนายความ, อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน, นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย, ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน, นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งนี้ในการประชุม สปช. เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เป็นประธาน ที่เสนอให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการฯไปยกร่างร่าง พ.ร.บ.นี้ภายใน 30 วัน

ที่มา : http://www.komchadluek.net

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คสช. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร