ชงร่างพ.ร.บ.นมผงเข้าครม. คุมโฆษณา-ห้ามแจกตัวอย่าง

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
นพ.ณัฐพร วงศ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดัน ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ…. ว่า กรมอนามัยรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ทั้งประชาชน ภาคเอกชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งร่างพ.ร.บ.ให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสธ. ก่อนเสนอให้ รมว.สธ.นำเข้าครม. และดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการนิติบัญญัติ
นพ.ณัฐพรกล่าวต่อว่า ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายต้องควบคุมการส่งเสริมการตลาดตามร่างพ.ร.บ.นี้ อาทิ นมดัดแปลงสำหรับทารก ผลิตภัณฑ์นมใดๆ ที่นำมาใช้เลี้ยงทารกและเด็กเล็ก อาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก ขวดนม หัวนมยางสำหรับขวดนม หัวนมยางดูดเล่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์เดียวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ที่รัฐมนตรีกำหนด เป็นต้น โดยห้ามไม่ให้โฆษณาทุกช่องทาง หากจะทำต้องขออนุญาต และห้ามไม่ให้แจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์และของขวัญในสถานบริการสาธารณสุข และสถานที่อื่นๆ ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย บริจาคผลิตภัณฑ์ให้แก่ร.พ.หรือหน่วยงานอื่นๆ ในระบบบริการสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ระบุจะครอบคลุมส่วนที่ใช้สำหรับทารกและเด็กเล็กอายุ 0-3 ขวบ แม้ว่าก่อนหน้านี้เอกชนจะเสนอให้ลดอายุลงเหลือ 1 ปีก็ตาม
“กฎหมายฉบับนี้เน้นควบคุมการตลาด ไม่ได้ห้ามการขาย และไม่ได้ห้ามใช้ในทารกที่จำเป็นต้องใช้ การที่ต้องออกพ.ร.บ.ควบคุมเป็นเพราะที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามทำทุกวิถีทางที่สนับสนุนให้แม่ใช้นมแม่เลี้ยงลูกจนถึง 6 เดือน แต่พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังไม่เพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งพบว่ามีการทำการตลาดของนมผง และผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็กอย่างมาก” นพ.ณัฐพรกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เด็กเล็ก และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร