องค์กร’ส.ใหม่’ขอใช้งบแผ่นดิน

มติชน ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นพ.ภูษิต ประคองสาย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวถึงการยกร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ… ว่าจะมีการตั้งสำนักงานใหม่ขึ้นมาชื่อว่า สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ มีสถานะเป็นนิติบุคคล ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ดูแลงานวิจัยสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการกำหนดนโยบายและจัดสรรทุนวิจัยสุขภาพ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ นำผลการวิจัยที่ได้ไปต่อยอด ส่วน สวรส.ที่เดิมการทำงานวิจัยเพียงระบบสุขภาพซึ่งแคบกว่าจะต้องถูกยุบไป
“งบประมาณประเดิม 1,000 ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดิน และในปีแรกให้สำนักงบฯจัดสรรเข้ากองทุนต่ำกว่าร้อยละ 1 โดยคำนวณจากงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับ ส่วนปีถัดไปให้จัดสรรเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 โดยใช้วิธีการคำนวณแบบเดียวกัน ต่อจากนี้จะมีเวทีพูดคุยทำความเข้าใจกัน ก่อนเสนอร่างนี้ให้กระทรวงพิจารณานำเสนอตามขั้นตอนต่อไป” นพ.ภูษิตกล่าว
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษา สธ. กล่าวว่า น่าจะมีการดึงงบประมาณมาจาก สปสช.และ สธ.ด้วยสัดส่วนอาจจะมากถึงร้อยละ 5 เพื่อสร้างงานวิจัยให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ สปสช.ที่มีงบประมาณกว่าแสนล้านบาท น่าจะมีเงินสักก้อนมาทำงานตรงนี้

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คสช. และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร