คอลัมน์ รอบโลก: แคนาดารับสิทธิการตาย

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ออตตาวา-ศาลฎีกาแห่งแคนาดาตัดสินรับรองสิทธิการตายหรือ”การุณยฆาต”แก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดเรื้อรังเมื่อ 6 ก.พ.โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ป่วยที่ต้องการทำการุณยฆาตจะต้องได้วินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีโอกาสรักษาอาการหาย โดยแคนาดาเป็นประเทศที่6 ของโลกที่ยอมรับสิทธิการตายขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นรัฐโคโลราโดของสหรัฐฯเริ่มทำประชาพิจารณ์หยั่งเสียประชาชนในการรับรองสิทธิการตาย.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานส่งเสริมสิทธิ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร