สมาคมชาวไร่ยาสูบเล็งยื่น’สมุดปกขาว’วอนรัฐหยุดพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ทันหุ้น ฉบับวันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มใบยาสูบจากภาคเหนือ เครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสานและสมาคมชาวไร่ยาสูบภาคกลางตอนบน รวมถึงสมาคมผู้ค้าทั้งปลีก-ส่ง พร้อมเอกชนและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบรวม 12 องค์กร (ภาคียาสูบ) เตรียมส่ง “สมุดปกขาว” ถึงคณะรัฐมนตรี ชี้แจงปัญหาความล้มเหลวเชิงนโยบายของสาธารณสุขและข้อบกพร่องในร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่กำลังผลักดันอยู่ วอนรัฐแตะเบรกหยุดร่างกฎหมายยาสูบ
นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มและผู้ค้ายาสูบ จ.เชียงใหม่และตัวแทนภาคียาสูบกล่าวว่าสมุดปกขาวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการชี้แจงถึงปัญหาและข้อเท็จจริงของร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะส่งผลกระทบในหมู่กว้างถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำอย่างชาวไร่ยาสูบ ยันปลายน้ำคือร้านค้าปลีก และไม่ได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดในการคุ้มครองเยาวชนตามกล่าวอ้าง โดยเราจะนำส่งเอกสารนี้ให้กับคณะรัฐมนตรีทุกท่าน เนื่องจากที่ผ่านมามีการพยายามบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ที่แสดงความเห็นคัดค้านสธ. อีกทั้งเวทีการพูดคุยในเรื่องนี้ก็มีการตั้งธงที่จะผลักดันร่างฯ เข้าสู่ครม. ไว้แล้วโดยไม่ได้เปิดโอกาสที่จะรับฟังความเห็นของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจ โดยเราหวังว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยุดผลักดันร่างที่ยังคงเป็นปัญหานี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในเนื้อหาสมุดปกขาวฉบับภาคีได้มีการชี้แจงถึง “9 เหตุผลที่รัฐบาลไม่ควรผ่านร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ” อาทิ 1.กระบวนการจัดทำร่างไม่มีความโปร่งใส 2. อำพรางวัตถุประสงค์ในการผลักดันด้วยการใช้เยาวชน 3. เนื้อหาร่างก้าวล่วงและทับซ้อนอำนาจนิติบัญญัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 4. ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของธุรกิจและขัดรัฐธรรมนูญ 5. ขัดหลักกฎหมายที่ดีเพราะให้อำนาจรัฐมนตรีออกกฎหมายลูกจำนวนมาก เป็นต้น
ด้านนางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการสมาคมการค้ายาสูบไทยกล่าวเสริมว่า “ที่สำคัญคือการกล่าวอ้างว่าร่างกฎหมายนี้ออกมาเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนทั้งๆ ที่มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจริงๆ เพียง 1-2 มาตรา นอกนั้นพุ่งเป้าไปทำลายธุรกิจยาสูบ ร่างนี้มีการห้ามซื้อและขายโดยเยาวชนด้วยการกำหนดอายุแล้วซึ่งเป็นเรื่องดี ฉะนั้นเด็กและเยาวชนก็จะไม่สามารถเข้าถึงยาสูบได้อยู่แล้ว หากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แต่กลับมีการเพิ่มมาตรการอื่นๆ ออกมาอีกมากมายที่กระทบและริดรอนสิทธิ์ของร้านค้าปลีกลผู้ประกอบการ และขัดแย้งกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายสรรพสามิตอีกด้วย”
นอกจากนี้ สมุดปกขาวยังมีการตอบโต้ข้อโต้แย้งจากฝั่งเอ็นจีโอบุหรี่เป็นรายข้อ ทั้งประเด็นกล่าวอ้างว่าไม่มีมาตราที่กระทบชาวไร่ยาสูบหรือร้านค้า อีกทั้งเหตุผลที่อ้างว่าไม่สามารถพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมเนื่องจากติดข้อบังคับขององค์การอนามัยโลกที่ห้ามการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม “นี่คือตัวอย่างของข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นความจริง แนวทางปฏิบัติดังกล่าวเพียงกำหนดให้การติดต่อต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย แต่ไม่มีส่วนใดเลยที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ นี่คือสาเหตุที่เราต้องจัดทำสมุดปกขาวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้ออกนโยบายและสังคมรับรู้ข้อมูลรอบด้านโดยหวังว่ารัฐบาลจะรับฟังและหยุดร่างกฎหมายที่จัดทำขึ้นด้วยอคติของสธ. ฉบับนี้ไว้ก่อน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร