ศูนย์คุณธรรมชู’วาเลนไทน์นี้แค่กินข้าว’เผยวัยรุ่นไทย83%วางแผนมีเซ็กส์วาเลนไทน์

Untitledคม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เผยข้อมูลปี 57 วัยรุ่นไทยวางแผนจะมีเพศสัมพันธ์วันวาเลนไทน์ สูงถึง 83% ปัญหาเพศวัยรุ่นเริ่มสลับขั้ว ชายปรึกษาถูกหญิงรุก-หลอกมีเซ็กส์ ขณะที่อัตราวัยใสท้องไม่พร้อมยังเยอะ แนะช่วยติดตั้งความคิดเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว-เพศคุยได้ ศูนย์คุณธรรมเปิดแคมเปญรณรงค์ “วาเลนไทน์นี้ แค่กินข้าว” แสดงความรักต่อกันเพียงแค่การรับประทานอาหาร ด้าน วธ.ปิงไอเดียใช้อินโฟ
กราฟฟิก-แอนิเมชั่น “รักออกแบบได้” ส่งเสริมค่านิยมความรัก-สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเสวนาเปิดแคมเปญรณรงค์ “วาเลนไทน์นี้ แค่กินข้าว” โดย ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ปี 2557 ได้ระบุถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยในวันวาเลนไทน์หลายรูปแบบ อาทิ มีการแสดงความรักด้วยการมอบดอกไม้ บอกรัก รับประทานอาหาร ดูหนัง ชวนเที่ยวผับ บาร์ กอดจูบ เล้าโลม และบางคู่ลงท้ายด้วยการมีเพศสัมพันธ์
โดยพบว่าวัยรุ่นไทยจะมีการวางแผนจะมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์สูงถึง 83% แบ่งเป็นกลุ่มนักศึกษา 54.9% และกลุ่มนักเรียน 27.8% จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าเป็นการตั้งครรภ์ในวัยที่ยังไม่พร้อม ซึ่งปัญหานี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างง่ายดายและเสรี โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตคนละ 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนสูงถึง 6.6 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น วธ.และศูนย์คุณธรรมจึงรณรงค์ให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในวันวาเลนไทน์
วันเดียวกัน ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในเวที สช. เจาะประเด็น “สานพลังสังคม…สกัดท้องวัยทีน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ว่า จากการติดตามอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ในปี 2556 พบว่า สัดส่วนอยู่ที่ 52 คนต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าค่ากลางที่ 50 คนต่อประชากร 1,000 คน จากการสำรวจพบสัดส่วนมากในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.สมุทรสาคร เมื่อมีการสอบถามกลุ่มที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ประมาณเกือบร้อยละ 5 ถูกใช้กำลังบังคับจากฝ่ายชาย 2.กลุ่มวัยรุ่นที่เลือกมีเพศสัมพันธ์เอง โดยไม่ถูกบังคับ มีลักษณะยินยอมพร้อมใจอีกร้อยละ 30 และ 3.กลุ่มที่ปล่อยให้บรรยากาศพาไป คือ ไม่ได้ตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์ แต่ด้วยบรรยากาศอีกร้อยละ 70 ซึ่งช่วงวันวาเลนไทน์จะพบกลุ่มนี้มาก เนื่องจากเทศกาล และบรรยากาศชักจูงง่าย
“ต้องมีมาตรการดูแลป้องกันอย่างบูรณาการ ต้องมีคลินิกหรือบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น โดยทุกอย่างต้องเริ่มจากพ่อแม่ในการสอนและรับฟัง อย่างที่ผ่านมา มีผู้ชายอายุ 16 ปี มีแฟนผู้หญิงอายุ 17 ปี มาปรึกษาเรื่องเพศว่า ถ้าอยู่กันสองต่อสอง ผู้หญิงอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยตลอด หรืออีกกรณีเป็นนักศึกษาแพทย์บอกว่า อยากฆ่าตัวตายเพราะรู้สึกเหมือนถูกฟันแล้วทิ้ง แต่ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปคือ ผู้หญิงมีความมั่นใจและแสดงออกมากขึ้น ขณะที่ผู้ชายให้ความสำคัญเรื่องความสัมพันธ์และความรู้สึกมากขึ้น สิ่งสำคัญต้องมีการสอนอย่างถูกวิธี” พญ.พรรณพิมล กล่าว
น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมขอเปิดแคมเปญรณรงค์วัยรุ่นไทยให้แสดงความรักต่อกันเพียงแค่การรับประทานอาหาร และให้ถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันวาเลนไทน์ โดยติดสัญลักษณ์ แฮชแท็ก#แค่กินข้าว เพื่อสะท้อนแนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่มีคุณธรรมจริยธรรมในด้านความรัก ที่สำคัญผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ควรชี้แนะและทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์กับเด็ก มีแนวทางมอบความรักที่ดีช่วยลดปัญหาต่างๆ ในสังคมไทยในระยะยาวได้
วันเดียวกัน ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำคลิปวิดีโอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก-แอนิเมชั่น เพื่อส่งเสริมค่านิยมเรื่องความรักผ่านคลิปวิดีโอ “รักออกแบบได้” สร้างสรรค์ขึ้น โดย นายณภัทร จันทร์นวล เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเคยชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “เด็กไทยรู้จักใช้ไอที” ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นำเสนอเรื่องราวความเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คสช., ท้องไม่พร้อม, สช.เจาะประเด็น และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร