อึ้ง!ชายปรึกษาหญิงหลอกมีเซ็กส์ แนะติดตั้งความคิดเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว-คุยได้

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
อึ้ง! ปัญหาเพศวัยรุ่นเริ่มสลับขั้ว ชายปรึกษาถูกหญิงรุก-หลอกมีเซ็กส์ ขณะที่อัตราวัยใสท้องไม่พร้อมยังเยอะ สัดส่วน 52 ต่อแสนประชากร ร้อยละ 30 เกิดจากยินยอมพร้อมใจมีเซ็กส์ แนะใช้แนวทางสอนเด็กแบบต่อเนื่อง ช่วยติดตั้งความคิดเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว-เพศคุยได้
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวในเวที สช.เจาะประเด็น “สานพลังสังคม…สกัดท้องวัยทีน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ว่า จากการติดตามอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ในปี 2556 พบว่า สัดส่วนอยู่ที่ 52 คน ต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าค่ากลางที่ 50 คนต่อประชากรพันคน จากการสำรวจพบสัดส่วนมากในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.สมุทรสาคร อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสอบถามกลุ่มที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ประมาณเกือบร้อยละ 5 ถูกใช้กำลังบังคับจากฝ่ายชาย 2. กลุ่มวัยรุ่นที่เลือกมีเพศสัมพันธ์เอง โดยไม่ถูกบังคับลักษณะยินยอมพร้อมใจอีกร้อยละ 30 และ 3.กลุ่มที่ปล่อยให้บรรยากาศพาไป คือไม่ได้ตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์ แต่ด้วยบรรยากาศอีกร้อยละ 70 ซึ่งช่วงวันวาเลนไทน์จะพบกลุ่มนี้มาก เนื่องจากเทศกาล และบรรยากาศชักจูงง่าย
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ต้องรู้จักสื่อสารให้เป็น และกล้าที่จะคุยเรื่องเพศกับลูกโดยต้องหาโอกาสที่ดีในการสอน เช่น ในเทศกาลวาเลนไทน์ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสอนเรื่องเพศส่วนการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนนั้น อยากให้มีการปรับการสอน เนื่องจากที่ผ่านมาหากสอนตามหลักสูตรจะเน้นความรู้แต่ในชีวิตเด็กใช้ทักษะทำให้ความรู้ที่ได้ไม่ทันกับการใช้งานของเด็ก แต่ไม่ใช่ความรู้ไม่สำคัญ
“ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในการตั้งครรภ์วัยรุ่นพบว่า วัยรุ่นอายุไม่ถึง 20 ปี มีการตั้งครรภ์ซ้ำถึงร้อยละ 20 โดยกลุ่มนี้มีจำนวนหนึ่งที่เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 3 ดังนั้นต้องมีมาตรการในการดูแลป้องกันอย่างบูรณาการ ทั้งการจัดบริการวัยรุ่น ต้องมีคลินิกหรือบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น โดยทุกอย่างต้องเริ่มจากพ่อแม่ในการสอนและรับฟัง อย่างที่ผ่านมา มีผู้ชายอายุ 16 ปี มีแฟนผู้หญิงอายุ 17 ปี มาปรึกษาเรื่องเพศว่า ถ้าอยู่กันสองต่อสอง ผู้หญิงอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยตลอด หรืออีกกรณีเป็นนักศึกษาแพทย์บอกว่า อยากฆ่าตัวตายเพราะรู้สึกเหมือนถูกฟันแล้วทิ้ง แต่ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปคือ ผู้หญิงมีความมั่นใจและแสดงออกมากขึ้น ขณะที่ผู้ชายให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์และความรู้สึกมากขึ้น สิ่งที่สำคัญต้องมีการสอนอย่างถูกวิธี” พญ.พรรณพิมล กล่าว
ด้าน น.ส.จิตติมา ภาณุเตชะ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง กล่าวว่า การจะทำให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้เรื่องเพศ ต้องทำให้เข้าใจว่า เรื่องเพศเป็นวิถีชีวิต โดยในการพูดคุยหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศกับเด็กและวัยรุ่น ต้องเน้นแบบ เล็ก ชัด ลึก และต่อเนื่อง เป็นการติดตั้งความคิด 2 เรื่องให้แก่เด็ก คือ เพศเป็นเรื่องของเขา และเรื่องเพศคุยและพูดได้ เห็นได้จากการประเมินผลหลังจากจัดค่ายวัยใสที่ใช้แนวทางนี้ พบว่า เด็ก ม.2 กล้าที่จะถามว่า ตกขาวผิดปกติมีสีเหลืองและมีกลิ่นจะต้องทำอย่างไร เป็นต้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ท้องไม่พร้อม, สช.เจาะประเด็น และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร