“ภูษิต”วอนอย่าขวางตั้งตระกูล ส.ใหม่

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
นพ.ภูษิต ประคองสาย รักษาการ ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสคัดค้าน สวรส.ยกร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ..โดยมีการตั้งสำนักงานใหม่ทดแทน สวรส.เดิมว่าไม่เหมาะสม เพราะเห็นว่าเป็นการตั้งหน่วยงานซ้ำซ้อนที่ดำเนินการโดยคนกลุ่มเดิมๆ ว่า การตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาก็เพราะกลุ่มคนที่มีความกล้าที่จะเดินหน้าพัฒนาสิ่งใหม่เหมือนกับเมื่อ 12 ปีก่อนที่ก่อตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขึ้นมาก็พบว่าได้ผลดี ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ แต่ถึงแม้จะเป็นการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้น ก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นคนกลุ่มเดิมๆที่ดำเนินการเรื่องนี้ ที่สำคัญร่าง พ.ร.บ.นี้ไม่ได้ระบุว่าใครต้องมาเป็นกรรมการ ใครแน่จริงก็ไปสมัคร ถ้าระบบเลือกก็เลือกตามกระบวนการกลั่นกรอง ไม่มีการผูกขาด และหากคนจากตระกูล ส. จะเข้ามาก็ย่อมได้หากมีความสามารถและคุณสมบัติผ่านตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.นี้ได้เสนอให้ รมว.สาธารณสุข พิจารณาเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วตั้งแต่ปลายปี 2557 แต่ขณะนี้ยังไม่ได้นำเสนอ ครม. เพราะยังมีกระแสต่อต้านอยู่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะทันการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่กฎหมายตัวนี้ถ้าเป็นรัฐบาลปกติก็คงผ่านได้ยาก.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบประกันสุขภาพ, ระบบสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร