คนกีฬาลุ้นระทึกสธ.ขอทบทวนก.ม.ห้ามโฆษณาเหล้า

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมทบทวนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ห้ามโฆษณาทุกรูปแบบ ยืนยัน ต้องรับฟังทุกฝ่าย ก่อนเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี
นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงกรณีที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศ ไทย คัดค้านข้อเสนอห้ามสมาคมกีฬารับเงินสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค สธ. เสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีวาระการห้ามโฆษณาทุกรูปแบบ หรือ Total Ban ด้วยว่า ขณะนี้การปรับปรุงกฎหมายอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งยังไม่ได้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าคณะกรรมการหรือนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ยอมรับว่าการปรับปรุงกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อหลายๆ ฝ่าย ก็จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันก่อน เพื่อนำรายละเอียดทั้งหมดไปปรับแก้ให้เหมาะสมและยังคงวัตถุประสงค์ของกฎหมาย คือ การป้องกันเยาวชนจากอบายมุขทั้งปวง โดยที่ผ่านมาก็มีการออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อหลายฝ่าย เช่น การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ซึ่งมีเสียงคัดค้านจากร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งใจขายเหล้าเพียงอย่างเดียว ก็มีการปรับและรับฟังกัน
“การปรับแก้กฎหมายเหล้าในครั้งนี้ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายที่กำลังปรับแก้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายเหล้าฉบับนี้ด้วย โดยขั้นตอนการทำงานยังต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ ต่อไป โดยกระทรวงยอมรับว่ากฎหมายที่สุดโต่งเกินไปก็จะไม่สามารถออกบังคับใช้ได้ จึงต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและปรับแก้ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป” นพ.โสภณ กล่าวทิ้งท้าย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คสช. และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร