คอลัมน์ ฮอตนิวส์: คนกีฬาโล่งอก สธ.ม้วนเสื่อ กม.เหล้า

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
กรุงเทพฯ * นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยกรณีที่สมาคมกีฬาต่างๆ ออกมาคัดค้านข้อเสนอห้ามสมาคมรับเงินสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค สธ. เสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีวาระการห้ามโฆษณาทุกรูปแบบ หรือ Total Ban ด้วย ว่าขณะนี้การปรับปรุงกฎหมายอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และการทำประชาพิจารณ์ซึ่งยังไม่ได้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าคณะกรรมการหรือนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด ยอมรับว่าการปรับปรุงกฎหมายที่มีผล กระทบกับหลายๆ ฝ่าย ก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันก่อน และปรับแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมและยังคงวัตถุประสงค์ของกฎหมาย คือ การป้องกันเยาวชน โดยที่ผ่านมาก็มีการออกกฎหมายที่มีผลกระทบกับหลายฝ่าย เช่น การห้ามขายรอบสถานศึกษา ซึ่งมีเสียงคัดค้านจากร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งใจขายเหล้าเพียงอย่างเดียว ก็มีการปรับและรับฟังกัน.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร