เร่งคัดกรองชาวบ้านเหมืองทองโดนสารปนเปื้อน

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ใน จ.พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ ในพื้นที่ 3 จังหวัดรอยต่อคือ จ.พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเพื่อคัดกรองสาเหตุความเสี่ยงการได้รับสารโลหะหนัก จากการสำรวจสุขภาพชาวบ้านรอบเหมืองทองครั้งนี้ พบว่าชาวบ้านมีโลหะหนักคือสารหนูและแมงกานีสในเลือดจำนวน 401 คน สธ.จึงมีกำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 1-10 มี.ค. เพื่อหาสาเหตุ ขณะเดียวกัน จะทำการตรวจคัดกรองชาวบ้านทั่วไปที่อาศัยรอบเหมืองดังกล่าวอย่างเร่งด่วน มี 14 หมู่บ้านใน 3 อำเภอที่อยู่รอบเหมือง ได้แก่ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ และ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และมีชาวบ้านประมาณ 6,000 คน
ปลัด สธ.กล่าวอีกว่า หากรายใดมีพฤติกรรมเสี่ยงจะทำการตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะ เพื่อหาการปนเปื้อนสารโลหะหนัก และวางแผนดูแลต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี โดยผลตรวจร่างกายจะทราบผลกลางเดือน มี.ค. เมื่อทราบผลแล้วก็จะวางแผนระยะยาวในช่วง 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและอาหารบริโภคควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่าในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารหนูและแมงกานีสแน่นอน แต่ต้องหาสาเหตุว่ามาจากแหลางใด

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ, ระบบสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร