ปลัดสธ.ค้านข้อเสนอ’หมอมงคล’ยุบรพ.อำเภอ

พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณี นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เสนอให้ สธ.ปรับโครงสร้าง โดยยุบโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ที่ดูแลประชากรในพื้นที่น้อยกว่า 20,000 คน ที่ประสบปัญหาภาวะขาดสภาพคล่อง ให้เป็นอาคารผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่แทน ว่า แนวทางดังกล่าวจะกลายเป็นการสร้างภาระงานให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของ สธ.ขณะนี้คือ เขตสุขภาพที่พยายามถ่ายงานจำนวนมากในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทำให้มีคนไข้รอคิวจำนวนมาก ไปยังโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือ รพช.ที่ไม่มีงาน ไม่ใช่ยุบงานทั้งหมดมารวมไว้ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งการถ่ายงานไปยัง รพช. ก็จะช่วยให้เขามีงานและมีเงินที่สำคัญยังเป็นการสร้างความรู้สึกของการมีคุณค่าที่ได้ทำงานด้วย
นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ยกตัวอย่าง รพ.บางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งเป็น รพช.ที่ใกล้โรงพยาบาล (รพ.) หาดใหญ่ พบว่า ที่ผ่านมา รพ.บางกล่ำไม่มีคนไข้ในเลยอัตราการครองเตียงไม่ถึงร้อยละ 40 ส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณบัตรทองแต่ละปีเป็นจำนวนน้อย จนประสบปัญหาภาวะขาดทุน จึงมีการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รพ.หาดใหญ่ และ รพ.บางกล่ำว่าควรปรับระบบและมีการถ่ายงานมาที่ รพ.บางกล่ำ เพื่อให้เกิดการใช้เตียงอย่างคุ้มค่า จึงเลือกงานส่วนของเวชศาสตร์ฟื้นฟูมาดำเนินการ ก็ช่วยลดความแออัดใน รพ.หาดใหญ่ได้
“ข้อกังวลที่ว่า รพช.จะไม่ยอมรับการทำงานนั้น ขึ้นอยู่กับการเจรจาหากเจรจาดี กระจายผู้ป่วยให้ รพช.ดูแลในส่วนที่เขาสามารถทำได้ เขาก็จะยอมรับงาน อย่าง รพ.บางกล่ำ จากการที่พูดคุยกับบุคลากรก็พบว่า พยาบาลบอกว่าหลังจากได้รับการถ่ายงานมาเขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่ได้ทำงาน หรืออย่าง รพ.นาหม่อม จ.สงขลาก็เช่นกัน เภสัชกรประจำโรงพยาบาลสามารถเตรียม ยามะเร็งที่มีความยุ่งยากได้ เพราะเมื่อรับกระจายงานและผู้ป่วยมาหมอโรงพยาบาลใหญ่ก็มาสอนหมอ รพช. พยาบาลมาสอนพยาบาล เภสัชกรมาสอนเภสัชกร รพช.ก็สามารถอยู่ได้ ไม่จำเป็นต้องปิดตัว ซึ่งจริงๆ แล้วยังมีโรงพยาบาลรอบหาดใหญ่อีกหลายแห่งที่เตรียมจะเดินหน้าหารือว่าจะพร้อมรับบริการอะไรไปดูแลได้บ้าง”
นอกจากนี้ สธ.ยังได้วางแผนพัฒนา รพช.ขนาดใหญ่ 120 เตียงขึ้นไปมีอยู่ 20 แห่งทั่วประเทศ ให้มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีแพทย์เฉพาะทาง 6 สาขาหลัก ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวช เด็ก กระดูก และวิสัญญี สาขาละ 2 คนเป็นอย่างน้อย มีห้องผ่าตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วยหนักห้อง ปฏิบัติการและห้องเอกซเรย์ เพื่อประกอบการวินิจฉัยรักษาของแพทย์เฉพาะทาง รองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจาก รพช.ขนาดเล็กในพื้นที่ ลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลจังหวัด และสนับสนุนการทำงานของทีมหมอครอบครัวของแต่ละอำเภอ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบประกันสุขภาพ, ระบบสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร