ครม.ตีกลับร่างพ.ร.บ.ยาสูบฯ

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งความคืบหน้าเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ…. ตามที่ สธ.เสนอ ระบุว่า ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย ซึ่งนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ สธ.นำกลับไปหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอ ครม.ต่อไป
ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการตีกลับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากนางเสาวณี สุวรรณชีพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกรรมการประสานงาน สนช. ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ระบุว่าได้รับการร้องเรียนจากสมาคมยาสูบ 7 สมาคม ว่า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯลิดรอนสิทธิเสรีภาพ และส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ จึงขอให้ยับยั้งการพิจารณาไว้ก่อน
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า จะมีการหารือในการประชุมคณะกรรมการยาสูบแห่งชาติ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ส่วนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนั้น ถือว่า สธ.ได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างครบถ้วนแล้ว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร