แพทยสภาค้านร่างกม.กองทุนฯ

มติชน ฉบับวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการผลักดันร่าง พ.ร.บ.กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ…. ว่าขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแห่งชาติ (สบส.) อยู่ระหว่างรับฟังความเห็น ตามกำหนดน่าจะเหลืออีกประมาณ 1 เดือน จากนั้นจะนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. อยากให้มีกฎหมายลักษณะคุ้มครองประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์โดยไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด ยกเว้นกรณีที่เกิดขึ้นเพราะความประมาท ในส่วนที่แพทยสภาออกมาคัดค้านว่าไม่ควรมีกฎหมายนี้ แต่ให้แก้มาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ให้ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาภาครัฐ และขยายวงเงินให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมแทนนั้น ความเห็นต่างเป็นเรื่องที่ดีต้องมาหารือกัน
ที่แพทยสภา ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ร่วมกับ นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานันท์ อุปนายกแพทยสภา นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ กรรมการแพทยสภา แถลงว่า แพทยสภาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบฯอย่างถึงที่สุด เป็นการซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ ทั้งการตั้งสำนักงาน คณะกรรมการ และอนุกรรมการย่อย และว่า หากแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 41 ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมใดๆ ดังนั้น แพทยสภาจะผลักดันเรื่องมาตรา 41 ให้ขยายวงเงินและครอบคลุมทุกสิทธิสุขภาพภาครัฐ
ศ.คลินิก นพ.อำนาจแถลงว่า แพทยสภาเห็นด้วยในการชดเชยความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุข แต่ให้รัฐบาลปรับแก้มาตรา 41 แทน ขยายวงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท ดูแลครอบคลุมกองทุนบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ โดยเป็นการจ่ายชดเชยแบบสิ้นสุดทันที ไม่ให้มีการฟ้องร้องแพทย์ต่อ เรื่องนี้จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในวันที่ 12 มีนาคมนี้

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน พรบ.คุ้มครองฯ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร