ตีกลับก.ม.คุมยาสูบใหม่เหตุสุดโต่งกระทบวงกว้าง

สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
สมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มใบยาสูบจากภาคเหนือ เครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสานและสมาคมชาวไร่ยาสูบภาคกลางตอนบน รวมถึงสมาคมผู้ค้าทั้งปลีก-ส่ง พร้อมเอกชนและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบรวม 12 องค์กรแสดงความขอบคุณรัฐบาลหลังจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกลับไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับฟังความเห็นใหม่เน้นการมีส่วนร่วมกับภาคเกษตรและเอกชน รวมถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาสธ.ได้พยายามผลักดันข้อเสนอด้านกฎหมายควบคุมด้านสุขภาพที่สุดโต่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ได้รับเสียงคัดค้านอย่างหนักจากภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เสนอข้อห้ามที่สุดโต่งเกินไป นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ การแก้ไขพ.ร.บ.ควบคุมการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็ก การแก้ไขพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะห้ามไม่ให้สมาคมกีฬาต่างๆ รับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวว่า ร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่เป็นสมาชิก 1,400 ราย รวมถึงร้านโชห่วยที่มีใบอนุญาตขายยาสูบทั่วประเทศอีกกว่า 500,000 รายจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากหลายๆ ข้อเสนอในร่างพ.ร.บ. ฉบับนี้ที่มีความสุดโต่ง บีบคั้นสภาพการทำมาหากินของร้านค้ามากเกินไป เช่น การห้ามแบ่งขายหรือกำหนดพื้นที่ห้ามขายในภายหลัง หากสธ.ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองเยาวชนจริง ข้อกำหนดเรื่องอายุผู้ซื้อ ซึ่งมีอยู่ในกฎหมายเดิมอยู่แล้วน่าจะตอบโจทย์หากบังคับใช้จริงจังควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้ ฉะนั้นร่างก.ม.ใหม่ที่มีแต่จะสร้างผลกระทบในหมู่กว้างแบบนี้ก็ควรจะตกไป

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร