ติงร่างพ.ร.บ.ควบคุมตลาดนมหวั่นละเมิดกม.ฉบับอื่น

แนวหน้า ฉบับวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
นายแพทย์ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ ผู้อำนวยการ บริหาร สมาคมผู้ผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พร้อมทั้งกลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก ออกมา แสดงความคิดเห็นคัดค้านร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องว่า “ประเด็นใหญ่ที่ ผู้คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่เห็นด้วยคือ ร่างฯ นี้ ให้อำนาจแก่ สธ. มากเกินไป ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยภาพรวมร่าง พ.ร.บ. มีขอบเขตเนื้อหาที่กว้างเกินไป และให้อำนาจดุลพินิจแก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพล จากกลุ่มเอ็นจีโออยู่มากอีกทั้งยังมีการกีดกัน ผู้ได้รับผลกระทบออกจากกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายด้วย”
“การมีกฎระเบียบที่ชัดเจนและไม่สร้างอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจคือหัวใจสำคัญสำหรับภาคธุรกิจ ร่าง พ.ร.บ. นี้จะสร้างความสับสนให้กับทุกฝ่ายในเรื่องการปฏิบัติตาม และการบังคับใช้ นอกจากนี้จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายอื่นๆ ของไทยที่บังคับใช้อยู่แล้ว เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ. ราคาสินค้าและบริการ”
“ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยแพทย์และ ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็กหลายท่าน ยังได้มีข้อกังวลหลายสิ่งที่จะกระทบกับหลายส่วนด้วยกันเช่นการกำหนดขอบเขตของกฎหมายที่กว้างเกินไป การกำหนดเงื่อนไขในการห้ามนำเสนอข้อมูลแก่แพทย์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่มารดา รวมการห้ามกล่าวถึง หรือห้ามโฆษณา ฯลฯ ซึ่งอาจมีผลทำให้กลุ่มคนที่จำเป็นต้องใช้นมผสมเลี้ยงลูก สูญเสียโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน และอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดจากการขาดความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงดูลูกของตนเอง และที่แย่กว่านั้นคือในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสบางกลุ่ม เมื่อไม่มีความที่ถูกต้อง ก็อาจจะหลงผิด หันไปพึ่งสินค้าจำพวกนมข้น หรือผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพ ราคาถูก หรือเชื่อตามคำยุยง ร่ำลือ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กที่บริโภค ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในท้ายที่สุ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน พรบ.คุ้มครองฯ, เด็กเล็ก และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร