ส.ผู้ผลิตอาหารเด็กค้านพรบ.คุมนมผงให้อำนาจสธ.มาก

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
ASTVผู้จัดการรายวัน – “สมาคมผู้ผลิตอาหารเด็ก” ชี้ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมอาหารเด็กฯ เนื้อหาครอบจักรวาล ให้อำนาจ สธ.ล้นฟ้า ทั้งที่ยังถูก “เอ็นจีโอ” ครอบงำอยู่ ระบุ มาตรการห้ามโฆษณา เท่ากับปิดกั้นความเข้าใจผู้ปกครอง หวั่นสุดท้ายหลงเชื่อผิดๆ หันใช้นมข้นเลี้ยงลูก แถมส่อละเมิด กม.ฉบับอื่นด้วย
วานนี้ (15 มี.ค.) นพ.ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก กล่าวถึงการที่กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. … เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พร้อมทั้งกลุ่มแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก มีข้อกังวลถึงผลกระทบหลายส่วนของ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยเฉพาะการกำหนดขอบเขตของกฎหมายที่กว้างเกินไป การกำหนดเงื่อนไข ในการห้ามนำเสนอข้อมูลแก่แพทย์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่มารดา รวมการห้ามกล่าวถึง หรือห้ามโฆษณา เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้อาจมีผลทำให้กลุ่มคนที่จำเป็นต้องใช้นมผสมเลี้ยงลูกสูญเสียโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน และอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดจากการขาดความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงดูลูกของตนเอง
“ที่แย่กว่านั้นคือ ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสบางกลุ่ม เมื่อไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็อาจจะหลงผิด หันไปพึ่งสินค้าจำพวกนมข้น หรือผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพ ราคาถูก หรือเชื่อตามคำยุยง ร่ำลือ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กที่บริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในท้ายที่สุด” นพ.ประพัฒน์ ระบุ
นพ.ประพัฒน์ กล่าวอีกว่า ประเด็นสำคัญที่ผู้คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่เห็นด้วยคือ ร่าง พ.ร.บ.นี้ ให้อำนาจแก่กระทรวงสาธารณสุขมากเกินไป ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยภาพรวมร่าง พ.ร.บ.มีขอบเขตเนื้อหาที่กว้างเกินไป และให้อำนาจพิจารณาแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงแค่ใช้ดุลยพินิจ ซึ่งที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า ยังได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเอ็นจีโอ อยู่มาก อีกทั้งยังมีการกีดกันผู้ได้รับผลกระทบออกจากกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายด้วย ทั้งนี้เห็นว่าการมีกฎระเบียบที่ชัดเจนและไม่สร้างอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ คือ หัวใจสำคัญสำหรับภาคธุรกิจ
“ร่าง พ.ร.บ. นี้ จะสร้างความสับสนให้กับทุกฝ่ายในเรื่องการปฏิบัติตาม และการบังคับใช้ นอกจากนี้จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย อื่นๆ ของไทยที่บังคับใช้อยู่แล้ว เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค หรือ พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น” นพ.ประพัฒน์ กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน พรบ.คุ้มครองฯ, อาหารปลอดภัย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร