ดันวาระลดเหลื่อมล้ำกองทุน

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
นายนิมิตร์ เทียนอุดม คณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สัดส่วนภาคประชาชน กล่าวว่า ความคืบหน้าของการทำงาน คณะกรรมการลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนสุขภาพ ซึ่งมี นายอัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน มีภารกิจงานอยู่ 2-3 เรื่อง คือ 1.การบริหารงานร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน ซึ่งจะมีการร่างพ.ร.บ.ขึ้น เพื่อตั้งองค์กรใหม่มาบริหารงาน ภายใต้แนวคิดที่จะไม่ยุบรวมกองทุน แต่ประสานทั้ง 3 กองทุนร่วมกัน จึงต้องหากลไกมารองรับและต้องทำกฎหมายไม่ให้ขัดกับกฎหมายเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง 2.การตั้งหน่วยงานกลางจัดทำธุรกรรมการเบิกจ่ายระดับชาติ ซึ่งร่างพ.ร.บ.ขึ้นมาใหม่และเสนอเข้าครม. ซึ่งจะดูแลเรื่องใบเสร็จ การเบิกจ่ายเงินของแต่ละกองทุน
นายนิมิตร์กล่าวต่อว่า 3.การร่วมจ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา โดยสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วิจัยในหลายแนวทาง โดยพบว่า หากเก็บ 100 บาทต่อการรับบริการต่อครั้ง จะทำให้ครัวเรือนยากจนลง 1 แสนครัวเรือน ซึ่งประชาชนมองว่า ไม่ควรเกิดขึ้น ควรมีแนวทางที่ดีกว่า เช่น การปรับวิธีการกระจายงบประมาณ เป็นต้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร