ทีแบนร่อนหนังสือ รบ.เผยผลคุยแร่ใยหินรัสเซีย

อาร์วายทีไนน์ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558
นางสมบุญ สีคำดอกแค ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (ทีแบน) กล่าวว่า หลังจากมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เม.ย.54 เรื่องมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน โดยให้มีการห้ามนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ดังกล่าว รวมถึงห้ามผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินที่ใช้วัตถุดิบอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้นั้น ปัจจุบันยังไม่มีการออกประกาศในเรื่องนี้ จึงอยากให้รัฐบาลชุดปฏิรูปเร่งตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพประชาชน ยิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ นายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ได้เดินทางมากระชับสัมพันธไมตรีกับไทย ซึ่งมีการหารือทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน และวัฒนธรรม อาจจะมีเรื่องแร่ใยหินด้วย เพราะรัสเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก เครือข่ายฯ จึงส่งหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อให้เปิดเผยผลการเจรจาในเรื่องแร่ใยหิน

นอกจากนี้เครือข่ายยังออกแถลงการณ์ ดังนี้ 1. ยนยันข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมติ ครม.2554 ให้ยกเลิกนำเข้าใยหิน 2.ขอให้ ครม.ให้สติ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี อย่าเอาชีวิตคนไทยแลกใยหินรัสเซีย หากจะแลกขยะพิษ จะเป็นมิตรกันได้อย่างไร 3.เรียกร้องให้สำนักงานคณะ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ยกเลิกสินค้าใยหินที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น กระเบื้องชนิดต่างๆ เบรก คลัตช์ เนื่องจากมาตรการฉลากคำเตือนอาจไม่เพียงพอต่อการปกป้องสิทธิความปลอดภัยของประชาชน และ 4.ขอให้หน่วยราชการ และองค์กรการกุศล ระมัดระวังการรับสินค้าที่มีแร่ใยหินเป็นสินค้าบริจาค ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องความปอลดภัย

นางสมบุญ กล่าวว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ครม.ได้รับทราบรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหินตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และมอบหมายให้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี รับเรื่องนี้ไปกำกับดูแล โดยให้ตั้งคณะทำงานขึ้น ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมด และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวอาจมองได้ว่าเป็นการประวิงเวลาให้การยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทยยืดเยื้อออกไปโดยไม่มีกำหนด

ที่มา : http://www.ryt9.com

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร