ใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด? เวทีความคิด ค่ำนี้ (16 เม.ย.) เวลา 19.40 น.ช่วงคิดเพื่ออนาคต โรดแมปประเทศไทย

MCOT-WEB.NET วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558
พูดคุยกับ คุณเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. กับการวางตัวผู้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญและการกำหนดหัวข้อการอภิปรายในภาพรวมเกี่ยวกับการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงกระแสผลักดันด้วยการตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ช่วงที่สอง เวลา 20.10 น.พูดคุยถึงการรู้จักสิทธิและเตรียมตัวในห้วงเวลาสุดท้ายของชีวิตกับนพ.อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

จากนั้นช่วงที่สาม เวลา 20.40 น. พูดคุยกับคุณพิภพ พานิชภักดิ์ สื่อมวลชนอิสระ กับความซ้ำซากในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คนที่เห็นต่างกับการสาดน้ำถูกอัดคลิปประจาน และสงกรานต์กลายเป็นเทศกาลพาณิชย์ไปแล้วหรือไม่ ต้องติดตามฟัง ดำเนินรายการโดย วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์

 ที่มา : http://mcot.net

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร