เครือข่ายระดมกึ๋นทั่วประเทศชงทบทวนธรรมนูญฯสุขภาพ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นประธานเปิดการประชุม “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” จัดขึ้นที่ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ โดยมีผู้แทนคณะทำงานธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และแกนนำในพื้นที่ที่ประกาศใช้ธรรมนูญไปแล้วกว่า 150 แห่ง ทั่วประเทศ จาก 189 แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอต่อการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ทั้งนี้ผู้ร่วมระดมความคิดเห็นต่างเห็นพ้องว่า “ธรรมนูญฯสุขภาพมีชีวิต” มีพลัง และพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยบรรยากาศการประชุมมีการร่วมแสดงพลังความคิดกันอย่างเข้มข้น โดยแกนนำจากต่างภูมิภาคมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเป็นกันเองทั้งด้านข้อมูลพื้นฐานการทำงานในแต่ละพื้นที่
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันสรุปข้อเสนอแนะต่อการทบทวนธรรมนูญฯ สุขภาพแห่งชาติ ว่ากลไกที่จะช่วยในการทบทวนธรรมนูญฯ คือ การสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่และสาธารณะ โดยทุกภาคส่วนทั้งคณะทำงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางต้องรับผิดชอบร่วมกันและผลักดันให้นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร