สธ.เร่งคลอดเกณฑ์ร้านยาคุณภาพ

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
ASTVผู้จัดการรายวัน – สธ.เร่งทำหลักเกณฑ์ตรวจประเมินร้านยาคุณภาพ ให้เวลาร้านยาเปิดก่อน 25 มิ.ย. 57 ไม่เกิน 8 ปี ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน พร้อมคุมการใช้ยาไม่ เหมาะสม สั่งยาแก้ไอไปทำยาเสพติด การขายยาสเตียรอยด์
วานนี้ (26 เม.ย.) ที่เมืองทองธานี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 7,000 ร้านทั่วประเทศ ว่า สธ.มีนโยบาย ยกระดับร้านขายยาแผนปัจจุบันเป็น “ร้านยาคุณภาพ” โดยออกกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เป็นต้นมา ในขณะนี้มีโครงการนำร่องร้านขายยาคุณภาพใน 27 จังหวัด
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือร้านขายยา ร่วมแก้ปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสม โดยควบคุมการจำหน่ายยาแก้ปวด พบกลุ่มวัยรุ่นนำไปผสมกับยาแก้ไอ แก้แพ้ชนิดน้ำเชื่อม ที่ขายผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดอาการมึนงง เคลิ้ม หากใช้เกินขนาด อาจเสียชีวิตได้ และยากลุ่มสเตียรอยด์ มีการนำไปปลอมปนในยาแผนโบราณ มีการโฆษณาแพร่หลายทางโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีวิทยุชุมชน การขายตรงในรูปแบบอาหารเสริม โอ้อวดสรรพคุณรักษาได้สารพัดโรค
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การต่ออายุใบอนุญาตร้านขายยาจากนี้จะต้องผ่านการตรวจประเมิน มาตรฐานจีพีพี โดยขณะนี้ อย.อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือตรวจประเมินให้เจ้าหน้าที่ โดยจะจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศและแจ้งให้ร้านขายยาเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ส่วนร้านยาที่ขออนุญาตก่อนกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ ยังมีเวลาปรับปรุงไม่เกิน 8 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบันมีร้านขายยาแผนปัจจุบันทั้งคนและสัตว์ทั้งหมด 19,245 ร้าน ในจำนวนนี้ผ่านการรับรองจาก สภาเภสัชกรรม เป็นร้านยาคุณภาพแล้วจำนวน 972 ร้าน

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร