คลังเก็บผู้เขียน: สช.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th

สช.รุกทบทวนธรรมนูญสุขภาพ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวภายหลังการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่หลังจากมีการนำธรรมนูญสุขภาพไปใช้เพื่อนำมาประกอบการทบทวนธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฉบับต่อไป ซึ่งจะเป็นธรรมนูญที่ร่างมาจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ใช่ใครคณะใดคณะหนึ่ง แต่เป็นเสียงจริงจากใจประชาชนทั่วแผ่นดินไทย ทั้งนี้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นธรรมนูญว่าด้วย ระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกของประเทศ ที่เกิดจากความร่วมมือกันของภาคีทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในทุกชุมชน ซึ่งในปัจจุบันหลายพื้นที่ได้นำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2552 มาใช้เป็นเครื่องมือ สำคัญในการสร้างแสดงเจตนารมณ์และการสร้างพันธะสัญญาร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ 375 แห่งทั่วประเทศไทย

โพสท์ใน ธรรมนูญสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

สธ. เร่งขยายบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งภายในปี 2558

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรคและโรงพยาบาลแต่ละระดับ ตั้งเป้าหมาย ขยายบริการถึงโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่ง ทั่วประเทศ เชื่อมโยงการทำงานกับทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีม เพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้านภายในกันยายน ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการการดูแลแบบประคับประคองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ และเครือข่าย อาทิ สมาคมบริบาลผู้ป่วย ระยะท้าย ชมรมพยาบาลแบบประคับประคองสมาคมพยาบาลมะเร็งแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานส่งเสริมสิทธิ, ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ ,

ชู’ธรรมนูญสุขภาพ’ต้องมีชีวิต-มีพลัง

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558 ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “จากธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” ซึ่งจัดขึ้นที่โรมแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้แทนคณะทำงานธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และแกนนำในพื้นที่ที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ ไปแล้วกว่า 150 แห่ง ทั่วประเทศ จาก 189 แห่งที่พร้อมใจกันมาร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอต่อการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้ร่วมระดมความคิดเห็นต่างพ้องว่า “ธรรมนูญฯ สุขภาพมีชีวิต” มีพลัง และพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยบรรยากาศการประชุมมีการร่วมแสดงพลังความคิดกันอย่างเข้มข้น แม้ว่าสิ่งที่คณะทำงานในแต่ละกลุ่มได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ธรรมนูญพื้นที่, ธรรมนูญสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , , ,

สช.รุกทบทวนธรรมนูญสุขภาพจับต้องได้

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558 น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการนำธรรมนูญสุขภาพมาใช้ในพื้นที่ ในหัวข้อ “จากธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่มาประกอบการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2 นั้น เราได้ข้อมูลต่างๆ จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฉบับต่อไป ซึ่งจะเป็นธรรมนูญที่ร่างมาจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ใช่ใครคณะใดคณะหนึ่ง แต่เป็นเสียงจริงจากใจประชาชนทั่วแผ่นดินไทย ทั้งนี้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกของประเทศที่เกิดจากความร่วมมือกันของภาคีทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในทุกชุมชน ซึ่งปัจจุบันหลายพื้นที่ได้นำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับ พ.ศ.2552 มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแสดงเจตนารมณ์และการสร้างพันธะสัญญาร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ 375 แห่งทั่วประเทศไทย สำหรับผลจากการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่ผ่านมา แต่ละพื้นที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ จากการนำมาใช้จริงซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เสมือนเราได้อุปกรณ์ในการสร้างธรรมนูญสุขภาพที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถสร้างหรือร่างธรรมนูญได้สมบูรณ์ขึ้น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ธรรมนูญพื้นที่, ธรรมนูญสุขภาพ, ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

ทีแบนร่อนหนังสือ รบ.เผยผลคุยแร่ใยหินรัสเซีย

อาร์วายทีไนน์ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558 นางสมบุญ สีคำดอกแค ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (ทีแบน) กล่าวว่า หลังจากมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เม.ย.54 เรื่องมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน โดยให้มีการห้ามนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ดังกล่าว รวมถึงห้ามผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินที่ใช้วัตถุดิบอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้นั้น ปัจจุบันยังไม่มีการออกประกาศในเรื่องนี้ จึงอยากให้รัฐบาลชุดปฏิรูปเร่งตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพประชาชน ยิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ นายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ได้เดินทางมากระชับสัมพันธไมตรีกับไทย ซึ่งมีการหารือทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน และวัฒนธรรม อาจจะมีเรื่องแร่ใยหินด้วย เพราะรัสเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก เครือข่ายฯ จึงส่งหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อให้เปิดเผยผลการเจรจาในเรื่องแร่ใยหิน นอกจากนี้เครือข่ายยังออกแถลงการณ์ ดังนี้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

เครือข่าย’ทีแบน’จี้ยกเลิกแร่ใยหินวอนรัฐบาลเดินหน้า-ชี้4ปีไม่คืบ

ข่าวสด ฉบับวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558 นางสมบุญ สีคำดอกแค ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย หรือ ทีแบนกล่าวว่า เครือข่ายฯ ได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลให้เปิดเผยผลการเจรจาเรื่องแร่ใยหิน ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 12 เม.ย.2554 เรื่อง มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน โดยห้ามนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินฯ และห้ามผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินฯ ที่ใช้วัตถุดิบอื่นหรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้นั้น จนปัจจุบันก็ยังไม่มีการออกประกาศหรือข้อบังคับ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องตัดสินใจ นางสมบุญกล่าวว่า นายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย เดินทางมาเยือนไทย และหารือด้านเศรษฐกิจ การค้า-การลงทุน พลังงาน และวัฒนธรรม อาจจะมีเรื่องแร่ใยหินด้วย เพราะรัสเซียเป็นผู้ส่งออกแร่ใยหินฯรายใหญ่ของโลก จึงขอเรียกร้องให้เปิดเผย ผลการเจรจา และออกแถลงการณ์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คสช., แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ ,

สช.ผนึก’ท้องถิ่น’ตัดวงจรเสี่ยงอุดช่องโหว่’แผนลดอุบัติเหตุ’

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ธนิสา ตันติเจริญ กลายเป็นของคู่กันไปแล้วใน ทุกเทศกาล กับการ “รณรงค์ ลดอุบัติเหตุ” ปีนี้ก็เช่นกัน ก่อนถึงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลายภาคส่วนออกมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นเตือนให้ระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ จัดเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2 หัวข้อ “วิกฤติอุบัติภัย ใครช่วยได้” เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทว่าในเนื้องานมีการนำเสนอปมปัญหาที่ช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดการระดมสรรพกำลังและงัดสารพัดมาตรการมาป้องกันอุบัติเหตุ แต่กลับไม่ค่อยเห็นผล พร้อมทั้งเสนอแนะ วิธีอุดช่องโหว่เพื่อให้มาตรการเดินหน้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ปูพื้นด้วยอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในภาพรวมว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สช.เจาะประเด็น | ติดป้ายกำกับ ,