คลังเก็บหมวดหมู่: แร่ใยหิน

คอลัมน์ เพื่อนผู้บริโภค: แร่ใยหินกระเบื้องลอนคู่

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 การรณรงค์เรื่องการยกเลิกการใช้กระเบื้องที่มี “แร่ใยหิน” หรือ “แอสเบสตอส” ในประเทศไทยเรายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แร่ใยหินก่อให้เกิดโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอด หากผู้ผลิตหรือแม้แต่ผู้ใช้หายใจเอาแร่ใยหินเข้าสู่ร่างกาย ความน่ากลัวของแร่ใยหินทำให้หลายประเทศมีการสั่งห้ามผลิตและใช้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตั้งแต่เมื่อปี 2554 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการอันตรายของแร่ใยหิน ตามยุทธศาสตร์ “สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” ที่เสนอโดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะผู้ประกอบการใช้เหตุผลเรื่องของราคาสินค้าที่อาจต้องปรับสูงขึ้นกลายเป็นภาระของผู้บริโภค สินค้าที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 90% คือ กระเบื้องซีเมนต์ กระเบื้องทนไฟ กระเบื้องมุงหลังคา เพราะเหตุผลเรื่องความแข็งแรงทนทาน และมีราคาถูกกว่ากระเบื้องแบบไร้แร่ใยหิน แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ร่วมกับนิตยสารฉลาดซื้อ และเครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศ สำรวจราคากระเบื้องมุงหลังคาที่มีและไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน พบว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

เสวนา “ถึงเวลา…สังคมไทยไร้แร่ใยหิน?” – นักวิชาการชี้ “ไครโซไทล์” อันตราย รัฐบาลไทยต้องยกเลิกทันที หลังจากยื้อมากว่า 4 ปี

WebSite THAIPUBLICA 28 เมษายน 2015 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จัดงานเสวนา “ถึงเวลา…สังคมไทยไร้แร่ใยหิน?” ในหัวข้อ“อันตรายของแร่ใยหิน สารทดแทน และสถานการณ์ในระดับสากล” ที่มาภาพ : พีรัช อาชามาส นักวิชาการยืนยันไครโซไทล์อันตราย โดยองค์การอนามัยโลกจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มร้ายแรงที่สุดแล้ว อีกทั้งปัจจุบันยังมีสารทดแทนและวัสดุทดแทนแร่ใยหินแล้วทุกประเภท โดยเฉพาะสารทดแทนกลุ่มปิโตรเลียมที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง ด้านมาตรการความปลอดภัย ช่างก่อสร้าง ช่างรื้อถอน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ภาครัฐยังเข้าไม่ถึง จำเป็นต้องให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแร่ใยหินฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศโดยรอบ ด้านภาคประชาสังคมย้ำรัฐบาลยกเลิกแร่ใยหินทันที พร้อมเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากผลักดันนโยบายสู่รัฐบาลมาเป็นการทำงานในพื้นที่ ซึ่งประสบความสำเร็จสูงมากและพร้อมขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่นๆ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ถึงเวลา…สังคมไทยไร้แร่ใยหิน?” … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

ยกเลิกแร่ใยหินส่อแววแท้ง’จักรมณฑ์’ ยันกระเบื้องมุงหลังคาที่ใช้อยู่ไม่เกิดปัญหา

ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 26 – 29 เมษายน พ.ศ. 2558 นโยบายยกเลิกใช้แร่ใยหินของกระทรวงอุตสาหกรรมไปไม่รอด “จักรมณฑ์” ยันต้องศึกษาให้รอบคอบ ไม่เสนอครม.ให้ตัดสินใจ หวั่นผิดข้อตกลงทางการค้านำเข้าแร่ใยหินจากรัสเซีย และนานาประเทศก็ยังมีการใช้อยู่ ผลกระทบต่อสุขภาพยังไม่ชัดเจน ด้านกรอ.รับลูก ยกเลิกทันทีมีผลกระทบต่อผู้บริโภคต้องเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา เชื่อลากยาวไม่ทันครม.อนุมัติภายในปีนี้ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากเดิมที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนจะยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ กับสินค้า 6 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกกระเบื้องแผ่นเรียบและกระเบื้องยางปูพื้น กำหนดให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบภายใน 2 ปี และกลุ่มที่ 2 กลุ่มกระเบื้องมุงหลังคา ผ้าเบรก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

รายงาน: จับตาเทรนด์ใหม่วัสดุก่อสร้างปลอดแร่ใยหิน

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายหลังกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากแร่ใยหิน มีมติและประกาศว่า”ไครโซไทล์” (แร่ใยหิน) ทุกชนิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เพราะเป็นสาเหตุสำคัญในการก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและมีมติให้เลิกใช้เป็นส่วนผสมในวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2554 ที่ให้มีการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่กลับยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ทั้งที่ในปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายรายหันมาใช้วัสดุทดแทนเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ซึ่งมีคุณภาพดีและมีราคาใกล้เคียงกับวัสดุที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินในปัจจุบัน อาทิ สารทดแทนประเภท PVA ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ ช่างรวมถึงเจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยท่ามกลางข้อเรียกร้องของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และภาคประชาสังคม ผ่านเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) ซึ่งต้องการให้ภาครัฐหันมาให้ความสนใจกับสุขภาวะอนามัยของคนไทย แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจและการค้า รวมถึงผลกระทบที่ตามมา!! ดังนั้น แนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากพิษภัยและอันตรายจากแร่ใยหิน โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่คืบคลานเข้ามาใกล้ตัวคนไทยมากขึ้น จึงเหลือเพียงช่องทางของความรู้เท่าทัน และการรับรู้ข้อมูลด้วยตนเอง ที่ในปัจจุบันคงมีเพียง “ฉลากผลิตภัณฑ์” และ “คำแนะนำ” … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

ทีแบนร่อนหนังสือ รบ.เผยผลคุยแร่ใยหินรัสเซีย

อาร์วายทีไนน์ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558 นางสมบุญ สีคำดอกแค ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (ทีแบน) กล่าวว่า หลังจากมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เม.ย.54 เรื่องมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน โดยให้มีการห้ามนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ดังกล่าว รวมถึงห้ามผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินที่ใช้วัตถุดิบอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้นั้น ปัจจุบันยังไม่มีการออกประกาศในเรื่องนี้ จึงอยากให้รัฐบาลชุดปฏิรูปเร่งตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพประชาชน ยิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ นายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ได้เดินทางมากระชับสัมพันธไมตรีกับไทย ซึ่งมีการหารือทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน และวัฒนธรรม อาจจะมีเรื่องแร่ใยหินด้วย เพราะรัสเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก เครือข่ายฯ จึงส่งหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อให้เปิดเผยผลการเจรจาในเรื่องแร่ใยหิน นอกจากนี้เครือข่ายยังออกแถลงการณ์ ดังนี้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

เครือข่าย’ทีแบน’จี้ยกเลิกแร่ใยหินวอนรัฐบาลเดินหน้า-ชี้4ปีไม่คืบ

ข่าวสด ฉบับวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558 นางสมบุญ สีคำดอกแค ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย หรือ ทีแบนกล่าวว่า เครือข่ายฯ ได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลให้เปิดเผยผลการเจรจาเรื่องแร่ใยหิน ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 12 เม.ย.2554 เรื่อง มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน โดยห้ามนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินฯ และห้ามผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินฯ ที่ใช้วัตถุดิบอื่นหรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้นั้น จนปัจจุบันก็ยังไม่มีการออกประกาศหรือข้อบังคับ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องตัดสินใจ นางสมบุญกล่าวว่า นายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย เดินทางมาเยือนไทย และหารือด้านเศรษฐกิจ การค้า-การลงทุน พลังงาน และวัฒนธรรม อาจจะมีเรื่องแร่ใยหินด้วย เพราะรัสเซียเป็นผู้ส่งออกแร่ใยหินฯรายใหญ่ของโลก จึงขอเรียกร้องให้เปิดเผย ผลการเจรจา และออกแถลงการณ์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คสช., แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ ,

ไทยตั้งรับรัสเซียเรียกถกแร่ใยหิน ‘ดมิทรี’บินมาเอง-ขอคำชี้แจงคุมนำเข้าไครโซไทล์

ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 09 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 กระทรวงพาณิชย์หวั่น “แร่ใยหิน” ฉนวนเหตุ ข้อพิพาททางการค้าไทยรัสเซีย หากฝ่ายไทยไม่มีผลศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้แร่ใยหินประเภท Chrysotile จนกระทบกับสุขภาพของประชาชน มีสิทธิ์เสี่ยงถูกรัสเซียฟ้ององค์การการค้าโลก WTO สุดท้ายมอบหมาย “หม่อมอุ๋ย” เป็นคนชี้แจงรัสเซีย ก่อน “ดมิทรี เมดเวเดฟ” เดินทางมาเยือนไทยในเดือนเมษายนนี้ ตามที่คณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.) ได้รับทราบมติที่ประชุมเตรียมการ คณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-รัสเซีย ในประเด็นการค้าและการลงทุน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 โดยที่ประชุมเตรียมแจ้งต่อรัสเซียว่า ปัจจุบันไทยไม่มีแผนที่จะออกมาตรการห้ามนำเข้าแร่ใยหิน ไครโซไทล์ (Chrysotile) แต่อยู่ระหว่างศึกษารวบรวมข้อมูลผลกระทบอันตรายจากการใช้อย่างรอบด้าน แหล่งข่าวจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ ,