คลังเก็บหมวดหมู่: แร่ใยหิน

คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน: แร่ใยหิน จำเป็นต้องยกเลิกหรือไม่???

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทีมเดลินิวส์ 38 article@dailynews.co.th แร่ใยหิน เป็นแร่ที่เกิดตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นผลึกเส้นใยยาว สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ แอมฟิโบล และเซอร์เพนไทน์ สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 6 ชนิด โดยกลุ่ม แอมฟิโบล แบ่งย่อยออกได้เป็น 5 ชนิด ได้แก่ ครอซิโดไลท์, อะโมไซท์, ทรีโมไลท์, แอนโธฟิลไลท์ และแอคทิโนไลท์ ส่วนกลุ่ม เซอร์เพนไทน์ มีชนิดเดียว คือ ไครโซไทล์ หรือไวท์ แอสเบสทอส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ , ,

คอลัมน์ ได้อย่างไม่เสียอย่าง: ไม่ซื้อของที่มีแร่ใยหิน

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข่าวดี… ปัจจุบันรัฐบาลไทยสั่งยกเลิกการใช้แร่ใยหินชนิดต่างๆ เกือบหมดแล้ว เรามีมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2554 เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ ‘แร่ใยหิน’ ทุกชนิดภายในปี 2555 ข่าวร้าย… การสัมผัส ‘แร่ใยหิน’ ชนิดไครโซไทล์ ที่ปัจจุบันไทยยังนำเข้าอยู่ มีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งปอด และ เยื่อหุ้มปอด ไทยเป็น 1-5 ของประเทศผู้นำเข้าแร่ใยหินสูงสุดทั่วโลก ในขณะที่ 52 ประเทศ รวมทั้ง อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป ประกาศมาตรการเข้มข้นห้ามใช้แร่ใยหินโดยเด็ดขาด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

คอลัมน์ แฟ้มข่าว: “จักรมณฑ์” ทบทวนเลิกใช้แร่ใยหิน

มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จะมีการทบทวนแนวทางการยกเลิกใช้แร่ใยหินอีกครั้ง เพราะหากยกเลิกการใช้ทันทีตามข้อเรียกร้องขององค์กรภาคประชาชน ด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 จะส่งผลให้รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกระเบื้องที่มีแร่ใยหินทั่วประเทศมูลค่าหลายแสนล้านบาท เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ต่างจากประเทศอื่นๆ ที่สามารถยกเลิกการใช้ได้ทันที ทางออกที่ดีที่สุดจึงควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด โดยขณะนี้ผู้ผลิตกระเบื้องทั่วโลก รวมถึงไทยต่างทยอยยกเลิกการใช้แร่ใยหินแล้ว เหลือผู้ผลิตเพียง 2 ราย อีกทั้งยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตจากการใช้แร่ใยหินเช่นที่มีกระแสข่าว แต่ถ้าผลการศึกษาชัดเจนว่าอันตรายเราก็เห็นควรให้ยกเลิกเลย

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

ครม.ค้านขึ้นทะเบียนคุมแร่ใยหินหวั่นกระทบประชาชนวงกว้าง

แนวหน้า ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 แหล่งข่าวจากคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติให้กลับไปทบทวนเรื่องการขึ้นทะเบียนแร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนถึงผลดี ผลเสีย และแนวทางเยียวยาแก้ไขถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  ตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ซึ่งจากการพิจารณาในเบื้องต้นเห็นว่า หากกำหนดให้แร่ไยหินเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะกระทบกับประชาชนอย่าง กว้างขวาง เนื่องจากตามกฎหมายได้ระบุอย่างชัดเจนว่าวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะต้อง ห้ามนำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองอย่างเด็ดขาด “หากประกาศใช้จริงประชาชนที่ใช้หลังคากระเบื้อง หรือวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของแร่ไยหินจะต้องรื้อถอนออก ทั้งหมด และรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณมหาศาล ในการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น” แหล่งข่าว กล่าว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

อุตฯชงมติครม.เดิมคุมแร่ใยหิน หวั่นเลิกทันทีกระทบมหาศาล

มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 รายงานข่าวจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระบุถึงมติ ครม.ที่ให้กระทรวงอุตสาหกรรมกลับไปทบทวนการขึ้นทะเบียนแร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535 ว่า ที่ประชุม ครม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนถึงผลดี ผลเสีย และแนวทางเยียวยาแก้ไขถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ซึ่งจากการพิจารณาในเบื้องต้นเห็นว่าหากกำหนดให้แร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะกระทบกับประชาชนอย่างกว้างขวาง เนื่องจากตามกฎหมายได้ระบุอย่างชัดเจนว่าวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะต้องห้ามนำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองอย่างเด็ดขาด ดังนั้นหากประกาศใช้จริงประชาชนที่ใช้หลังคากระเบื้อง หรือวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินจะต้องรื้อถอนออกทั้งหมด และรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น รายงานข่าวแจ้งว่า มีแนวโน้มว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอให้ดำเนินการตามแนวทางมติ ครม.เดิมที่กำหนดให้มีกรอบเวลาการยกเลิกนำเข้าแร่ใยหินภายใน 2-5 ปี ตามชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มแรกกระเบื้องแผ่นเรียบและกระเบื้องยาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

เปิดผลศึกษายกเลิกแร่ใยหินรัฐเยียวยาอ่วม

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เปิดผลศึกษายกเลิกแร่ใยหิน พบหากเร่ง ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ส่ง ผลกระทบมหาศาล ต้องรื้อหลังคาอาคารบ้านเรือน-ท่อน้ำประปาทั้งประเทศ ชี้ แนวทางใช้ก.ม.กรมโรงงาน ยกเลิกภายใน 2-5 ปี ส่งผลกระทบน้อยกว่า แหล่งข่าวจากคณะรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ให้กลับไปทบทวนเรื่องการขึ้นทะเบียนแร่ใยหินเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ว่า ที่ประชุม ครม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนถึงผลดี ผลเสีย และแนวทางเยียวยาแก้ไขถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ทั้งนี้จากการพิจารณาในเบื้องต้นเห็นว่า หากกำหนดให้แร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะกระทบกับประชาชนอย่างกว้างขวาง เนื่องจากตามกฎหมายได้ระบุอย่างชัดเจนว่าวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะต้องห้ามนำเข้า ส่งออก ผลิต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

คอลัมน์ ทันสถานการณ์: เลิกใช้แร่ใยหินผลกระทบสูง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 แหล่งข่าวจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า มติ ครม.ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนเรื่องการขึ้นทะเบียนแร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพราะหากกำหนดให้แร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะกระทบ กับประชาชนในวงกว้าง เนื่องจากตามกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า วัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะต้องห้ามนำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม หากประกาศใช้จริงประชาชนที่ใช้หลังคากระเบื้อง หรือวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินจะต้องรื้อถอนออกทั้งหมด และจะต้องใช้งบประมาณสูงในการเยียวยาผลกระทบ จึงได้มีการเสนอแนวทางว่าควรให้มีกรอบเวลาการยกเลิกนำเข้าแร่ใยหินภายใน 2-5 ปี ตามชนิดของผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบซึ่งแม้จะมีผลกระทบแต่ก็น้อยกว่าการยกเลิกใช้แร่ใยหินทันที

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ