คลังเก็บหมวดหมู่: PHA

การเข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน PHA | ติดป้ายกำกับ

‘บุญทรง’ปลื้มคว้ารางวัลบริหารจัดการดี

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 16 เมษาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน PHA | ติดป้ายกำกับ ,

คอลัมน์ เจาะประเด็นร้อน อปท.: เทศบาลนครพิษณุโลก กับรางวัลประปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน ประชาสังคม

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ฉบับวันที่ 11 เมษาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน PHA | ติดป้ายกำกับ

คอลัมน์ ท้องถิ่นปริทรรศน์: ปฏิรูป: พื้นที่และจังหวัดจัดการตนเอง

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน PHA | ติดป้ายกำกับ

คอลัมน์ ข่าวสั้นภูมิภาค: สร้างเครือข่าย

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 กุมภา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน PHA | ติดป้ายกำกับ ,

ข่าวสั้นทุกทิศ: สาธารณะเพื่อสุขภาพ

อาร์วายทีไนน์ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน PHA | ติดป้ายกำกับ

จ.ชัยนาทต่อจิ๊กซอลงนามความร่วมมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 25 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน PHA | ติดป้ายกำกับ