คลังเก็บป้ายกำกับ: ท้องไม่พร้อม

สมาคมแม่บ้านสธ.หนุนแก้ไขปัญหา”แม่วัยรุ่น”

แนวหน้า ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์แม่บ้านสาธารณสุข และเครือข่ายสาธารณสุขเรื่องการแก้ไขปัญหาปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (Stop Teen Mom and Improve Ageing Health) จัดโดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เพื่อจัดทำแผนการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชนทั่วประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอัตราการเกิดลดลง และมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงด้านคุณภาพประชากรรุ่นใหม่รุนแรงขึ้นจากปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี นำมาสู่ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาจิตสังคมของวัยรุ่นและ ผู้ปกครอง ทารกถูกทอดทิ้ง การเลี้ยงดูทารกและเด็กไม่เหมาะสม สถานการณ์ในปี 2555 มีวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวม 133,176 คน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม, ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ ,

อึ้ง!ชายปรึกษาหญิงหลอกมีเซ็กส์ แนะติดตั้งความคิดเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว-คุยได้

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 อึ้ง! ปัญหาเพศวัยรุ่นเริ่มสลับขั้ว ชายปรึกษาถูกหญิงรุก-หลอกมีเซ็กส์ ขณะที่อัตราวัยใสท้องไม่พร้อมยังเยอะ สัดส่วน 52 ต่อแสนประชากร ร้อยละ 30 เกิดจากยินยอมพร้อมใจมีเซ็กส์ แนะใช้แนวทางสอนเด็กแบบต่อเนื่อง ช่วยติดตั้งความคิดเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว-เพศคุยได้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวในเวที สช.เจาะประเด็น “สานพลังสังคม…สกัดท้องวัยทีน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ว่า จากการติดตามอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ในปี 2556 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม, สช.เจาะประเด็น | ติดป้ายกำกับ ,

ตั้ง’คอร์ทีม’แก้ปัญหาแม่วัยรุ่นร่วม5กระทรวง-ชูวาระแห่งชาติ

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ที่ประชุม สสส.ได้พิจารณาเห็นชอบยุทธศาสตร์แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยเฉพาะแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศได้มีการตั้งหน่วยงานกลาง (คอร์ทีม) ระหว่างปี 2558-2560 ขึ้น เพื่อบูรณาการเชิงนโยบาย 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผ่านโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 24 จังหวัด รวมทั้งจะเน้นพัฒนาผู้นำเปลี่ยนฐานคิด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ ,

คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน: ‘อยากกินสไปร์ทต้องใส่ถุง’จุดคานงัดหยุดแม่วัยรุ่น

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 พรประไพ เสือเขียว/article@dailynews.co.th เวทีการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 ประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มุ่งให้ความสำคัญกับการหาแนวทางการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน ประเทศไทย พบว่า สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันทุก 4 นาทีมีวัยรุ่นคลอดลูก 1 คน ที่แย่ไปกว่านั้นคือทุก 2 ชม. มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ ,

แม่วัยใสเพิ่มขึ้นทุกปีสื่อลามกออนไลน์ตัวกระตุ้น

โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สาธารณสุข : สธ. พบเด็กไทยท้องก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น โดยสื่อลามกออนไลน์ตัวกระตุ้นเร่งให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลปัญหาแม่วัยใสปีละกว่า 130,000 คน  แนะผู้ปกครองสร้างภูมิคุ้ม กันและเป็นตัวอย่างที่ดี พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นไทยว่า ปัญหาที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งข้อมูลของกรมอนามัยเมื่อปี 2555 พบว่ามีแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ถึง 131,400 คน สูงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน รองจากประเทศลาว และพบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงถึง 260,000 คน/ปี ส่งผลกระทบตามมามากมาย ทั้งเสียโอกาสเรียนหนังสือ ภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ

คอลัมน์ เหนือจรดใต้: อ่างทองป้องกันตั้งท้องไม่พร้อม

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 อ่างทอง * วันที่ 11 มิถุนายน นายนรินทร์ ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 100 คน จากโรงเรียนโยธิบูรณะ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่สุทธาวาส โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจปัญหา สาเหตุและผลกระทบของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รู้เท่าทันสถานการณ์และป้องกันปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนด้วย.

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ

สธ.เร่งแก้ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ) กล่าวในการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 4 อนามัยการเจริญพันธุ์ : ประชากรคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA) มูลนิธิคอนเซ็ปท์ (Concept Foundation) ว่า ปัจจุบันจำนวนเด็กแรกเกิดลดเหลือปีละ 8 แสนคน โดยเกิดจากวัยรุ่นหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีมากขึ้น เห็นได้จากอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปีต่อประชากรวัยดังกล่าวจำนวน 1,000 คน เพิ่มจากร้อยละ 50.1 ในปี2551 เป็นร้อยละ 53.8 ในปี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ