คลังเก็บป้ายกำกับ: ปฎิรูปประเทศไทย

25 องค์กร ผนึกกำลังเพื่อชาติ เปิดแผนที่เส้นทางปฏิรูปประเทศเบ็ดเสร็จ

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 เปิดแผนที่เส้นทางปฏิรูปประเทศเบ็ดเสร็จ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายไพบูลย์ นรินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแถลงมติของ 7 องค์กรภาคเอกชน และ 18 องค์กรภาคประชาสังคม (NGO) ซึ่งรับหน้าที่เป็น “คนกลาง” ในการจัดทำข้อเสนอ และแผนเส้นทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ว่า ที่ประชุม 7 องค์กรภาคเอกชน และ 18 องค์กรภาคประชาสังคมเมื่อวันที่ 9 ม.ค. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิรูปประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ ,

นับถอยหลัง 39 วันปฏิรูปประเทศไทย

บ้านเมือง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ประธานอนุกรรมการบริหารการจัดสมัชชาปฏิรูป กล่าวว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนานวัตกรรม ในการเตรียมงานจัดกิจกรรม “39 วัน ปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อสร้างพลังการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่เวทีสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2556 ที่จะมีขึ้นวันที่ 31 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย.2556 โดยจะมีการเผยแพร่กิจกรรมขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อสื่อสารเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  “ได้มีการประสานงานร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการประสานงานด้านการสื่อสารสังคม เพื่อวางจังหวะก้าวของการสื่อสารให้ต่อเนื่องและมีพลัง โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งเครือข่ายในระดับพื้นที่ ทั้งในช่วงก่อนงาน ระหว่างงาน หลังงาน และเชิญชวนเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันเขียนข้อความ ”แสดงพลังร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย” … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิรูปประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ

นักวิชาการย้ำ’กสทช.’อ่อนแอเหตุขาดชี้แนะปชช.ให้รู้ทันสื่อ

ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คณะทำงานฯปฏิรูปสื่อ ระบุกสทช.ไม่กระตุ้นประชาชนรับสื่อดิจิตอลเพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบและรู้เท่าทันสื่อ เผยปัจจุบันมีสื่อ 2 ขั้วบริโภคนิยมขายเต็มรูปแบบและสื่อแนวคิดการเมืองที่น่ากลัวจะครอบงำสำนึกพลเมือง ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ประ ธานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นปฏิรูปสื่อกล่าวถึงการปฏิรูปสื่อว่าการมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจ การโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและระบบสื่อโดยเฉพาะสื่อกระจายเสียง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อทั้งกระบวนการผลิตและการเผยแพร่การรับการเสพสื่อและการใช้สื่อซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการรับและใช้สื่อ ขณะนี้ระบบการรับสื่อมีการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอล บทบาทของ กสทช.ทำอย่างไรจึงจะกระตุ้นให้ประชา ชนเกิดการรับรู้ เรียนรู้ การมีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพที่สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ในสื่อให้เป็น และมีบท บาทในด้านการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และการรู้เท่าทันสื่อ “การกำกับดูแลของกสทช.ยังอ่อนแอ ตอนนี้สังคมไทยมีสื่อจำนวนมาก แต่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ไม่มีโอกาสในการเลือกและรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากมาย ขณะที่สื่อก็ถูกแบ่งเป็น 2 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิรูปประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ ,

‘หมอประเวศ’ ตอกย้ำปฏิรูปฯ มุ่งแก้ยากจน-ขจัดอยุติธรรม

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป สำนักงานปฏิรูป (สปร.) กล่าวถึงการการประชุมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ว่างานของเครือข่ายวิทยุชุมชน การสื่อสาร การรู้ทั่วถึงกัน นั้นเป็นงานที่สำคัญ เพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับสังคมไทย ในสมัยก่อนการเผยแพร่ใช้เวลานานมาก แต่วันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป มีการสื่อสารเพิ่มขึ้นหลายช่องทาง และวิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือที่ดี ที่ส่งต่อข้อมูลเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศ.นพ.ประเวศ ย้ำว่าการปฏิรูปประเทศไทยนั้นเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐาน คือความยากจนและความอยุติธรรมในสังคมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ประชาชนยังไม่มีความมั่นคงในชีวิต คุณภาพของเยาวชนไม่มี ความแตกต่างในสังคมมีมาก เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เราต้องให้ประชาชนเป็นคนปฏิรูปประเทศไทย 3 ระดับ คือ 1.ปฏิรูปตนเอง-สำนึกในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 2.ปฏิรูประดับองค์กร โดยองค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เราต้องร่วมมือ ร่วมคิด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิรูปประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ , ,

‘เดลินิวส์’กวาดรางวัลอุทกภัย 2554 คนไทยไม่ทิ้งกัน

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ทีม ช่างภาพ “เดลินิวส์” กวาด 10 รางวัล ภาพน้ำท่วมเมือง “สุรเชษฏ์ วัชรวิศิษฏ์” คว้าแชมป์จากภาพ “น้ำใจในวิกฤติ” รับโล่เกียรติยศจาก “อานันท์ ปันยารชุน” พร้อมเงินสด 50,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ “ภมร มานะพรชัย” รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด 30,000 บาท “ดร.ประภา” ร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังสามารถคว้ารางวัลด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน ทดแทน จากงานไทยแลนด์ เอนเนอยี่ อวอร์ด 2011 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิรูปประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ

แนะปลุกพลังสร้างอำนาจทางสังคม

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 หมอ ประเวศ แนะปลุกพลังสร้างอำนาจทางสังคม สร้างความสมดุลให้พลังอำนาจรัฐ อำนาจทุน และอำนาจทางสังคม สู่สังคมความเป็นธรรม… ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งระหว่างการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ว่า กระบวนการสมัชชาปฏิรูป เป็นนวัตกรรมทางสังคม เพื่อผลักดันให้สังคมไทยออกจากหุบเหว สภาวะวิกฤติซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมิคสัญญีกลียุค จากโครงสร้างอำนาจทางสังคมในปัจจุบันที่ไม่เป็นธรรมและมีความเหลื่อมล้ำ อย่างมาก ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง ซึ่งตนมองว่า พลังอำนาจทางสังคมขณะนี้ยังมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับพลังอำนาจรัฐและอำนาจทุน ดังนั้น เราต้องช่วยกันสร้างความสมดุลให้พลังอำนาจรัฐ อำนาจทุน และอำนาจทางสังคม นำไปสู่สังคมที่มีความเป็นธรรม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิรูปประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ

‘ประเวศ’เตือนเสี่ยงมิคสัญญีเหตุเหลื่อมล้ำ

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 กรุงเทพฯ * หมอประเวศเตือนสังคมไทยอยู่ในภาวะวิกฤติสุ่มเสี่ยงเกิดมิคสัญญีกลียุค ต้องเร่งสร้างพลังสังคมให้มีอำนาจเทียบเท่าอำนาจรัฐ-อำนาจทุน เชื่อกระบวนการสมัชชาเป็นนวัตกรรมพลังสังคม สู่การแก้ปัญหาโครงสร้าง ลดความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 30 มีนาคม นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป ปาฐกถาเปิดการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับ ชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 ตอนหนึ่งระบุว่า ขณะนี้สังคมไทยอยู่ในภาวะวิกฤติที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมิคสัญญีกลียุค ทั้งความขัดแย้ง ความรุนแรง ซึ่งได้สร้างโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรม เสมือนสิ่งที่กักขังสังคมไว้ไม่ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้ และหากดำรงอยู่ช้านาน จะทำให้สังคมไทยขาดจิตสำนึกในเรื่องความเป็นธรรม ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เป็นธรรมที่ถูกกฎหมาย ดังกรณีที่ชาวบ้านถูกดำเนินคดีในโทษฐานบุกรุกที่ดินทำกินของตนเองที่อยู่มา ตั้งแต่บรรพบุรุษ นพ.ประเวศกล่าวว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิรูปประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ