คลังเก็บป้ายกำกับ: ปฏิรูประบบสุขภาพ

ปฏิรูปสุขภาพต้องให้ความสำคัญคนจัดภาระงานเหมาะสม

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ ,

คอลัมน์ โพสต์ทูเดย์: ถึงเวลาจับมือ

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 25 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิรูปประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ

คอลัมน์ ส่องสถานการณ์: ปฏิรูปประเทศไทย (5)

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ ,

ปฏิรูประบบสุขภาพต้องฟังเสียงประชาชน

มติชน ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 วา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบสุขภาพ, เขตสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , , ,

5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ: 5.สู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูประบบสุขภาพ

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ ,