คลังเก็บป้ายกำกับ: พกส.

ตั้งไข่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสวัสดิการ ให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ สธ.ว่าด้วย พกส. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2556 ว่า สธ.ได้ดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ 1.3 แสนคน เป็น พกส.แล้วและมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 โดยส่งเสริมการออมและเป็นหลักประกันแก่ พกส.กรณีเสียชีวิต ออกจากงานเกษียณอายุ หรือลาออกจากกองทุน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.เป็นการชั่วคราว 1 ชุด มีจำนวนทั้งสิ้น 23 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 1 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ , ,

‘พนง.มหาวิทยาลัย’จี้สธ. ตั้งกองทุนรักษาพยาบาล

มติชน ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ‘พนักงานมหาวิทยาลัย’ครวญไม่ได้สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ วอน สธ.-สปสช. หนุนตั้ง’กองทุนรักษาพยาบาล’เลียนแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ นำตัวแทนกว่า 20 คน เข้าพบ นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อหารือถึงแนวทางการตั้งกองทุนรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องการให้ได้สวัสดิการเหมือนกองทุนค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รศ.วีรชัย เปิดเผยว่า เมื่อปี 2542 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้จัดจ้างพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ ,

ร้องสธ.แก้ระเบียบช่วยลูกจ้างชั่วคราว

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มี นโยบายช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว 24 วิชาชีพสายสนับสนุน ประมาณ 180,000 คน อาทิ แม่บ้าน คนเข็นเตียง พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดย ให้ลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ซึ่งรัฐมนตรี สธ.ได้ลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นั้น ทางภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ ,

ลูกจ้างสธ.ร้องแก้ระเบียบพนักงานรมต.เยียวยากลุ่มมีปัญหา

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีนโยบายช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว 24 วิชาชีพสายสนับสนุนประมาณ 180,000 คน อาทิ แม่บ้าน คนเข็นเตียง พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดยให้ลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวเป็นพนักงาน สธ. ซึ่งรมว.สธ. ได้ลงนามเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2556 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ส.ค. 2556 ล่าสุด ทางภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทยได้เดินทางเข้าพบ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ ,

สธ.ลั่นสิงหาฯนี้ไร้ลูกจ้างชั่วคราว

มติชน ฉบับวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศใช้ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ว่า ขณะนี้คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อเดินหน้าใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่มีประมาณ 1 แสนคน เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และ 2.เรื่องการจัดสวัสดิการดูแลหลังเป็นพนักงานแล้ว ซึ่งด้านสวัสดิการจะมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และการให้สินเชื่อที่พนักงานสามารถกู้ยืมได้ ตามวงเงินเดือนค่าจ้างเหมือนกับข้าราชการทุกอย่าง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกธนาคาร 3 แห่งที่เสนอสิทธิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ ,