คลังเก็บป้ายกำกับ: พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งไข่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสวัสดิการ ให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ สธ.ว่าด้วย พกส. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2556 ว่า สธ.ได้ดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ 1.3 แสนคน เป็น พกส.แล้วและมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 โดยส่งเสริมการออมและเป็นหลักประกันแก่ พกส.กรณีเสียชีวิต ออกจากงานเกษียณอายุ หรือลาออกจากกองทุน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.เป็นการชั่วคราว 1 ชุด มีจำนวนทั้งสิ้น 23 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 1 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ , ,

‘พนง.มหาวิทยาลัย’จี้สธ. ตั้งกองทุนรักษาพยาบาล

มติชน ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ‘พนักงานมหาวิทยาลัย’ครวญไม่ได้สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ วอน สธ.-สปสช. หนุนตั้ง’กองทุนรักษาพยาบาล’เลียนแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ นำตัวแทนกว่า 20 คน เข้าพบ นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อหารือถึงแนวทางการตั้งกองทุนรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องการให้ได้สวัสดิการเหมือนกองทุนค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รศ.วีรชัย เปิดเผยว่า เมื่อปี 2542 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้จัดจ้างพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ ,

ร้องสธ.แก้ระเบียบช่วยลูกจ้างชั่วคราว

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มี นโยบายช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว 24 วิชาชีพสายสนับสนุน ประมาณ 180,000 คน อาทิ แม่บ้าน คนเข็นเตียง พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดย ให้ลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ซึ่งรัฐมนตรี สธ.ได้ลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นั้น ทางภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ ,

ลูกจ้างสธ.ร้องแก้ระเบียบพนักงานรมต.เยียวยากลุ่มมีปัญหา

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีนโยบายช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว 24 วิชาชีพสายสนับสนุนประมาณ 180,000 คน อาทิ แม่บ้าน คนเข็นเตียง พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดยให้ลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวเป็นพนักงาน สธ. ซึ่งรมว.สธ. ได้ลงนามเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2556 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ส.ค. 2556 ล่าสุด ทางภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทยได้เดินทางเข้าพบ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ ,

สธ.ลั่นสิงหาฯนี้ไร้ลูกจ้างชั่วคราว

มติชน ฉบับวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศใช้ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ว่า ขณะนี้คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อเดินหน้าใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่มีประมาณ 1 แสนคน เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และ 2.เรื่องการจัดสวัสดิการดูแลหลังเป็นพนักงานแล้ว ซึ่งด้านสวัสดิการจะมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และการให้สินเชื่อที่พนักงานสามารถกู้ยืมได้ ตามวงเงินเดือนค่าจ้างเหมือนกับข้าราชการทุกอย่าง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกธนาคาร 3 แห่งที่เสนอสิทธิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ ,

3ธ.ค.’ยิ่งลักษณ์’นัดถกพยาบาล

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เรื่องอัตรากำลังข้าราชการ เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า สามารถให้ได้ประมาณกว่าหมื่นอัตรา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณา คาดว่าไม่น่าเกินกลางเดือน ธ.ค.นี้ จะได้ข้อสรุปเพราะทุกฝ่ายต่างทราบดีว่าต้องให้คำตอบกับพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุขภายในสิ้นเดือน ธ.ค. หากล่าช้าอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ขณะเดียวกันการออกระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ก.สธ.) จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้เช่นกัน นพ.สุพรรณ ระบุต่อว่า ถ้าปีนี้ได้ 1 หมื่นอัตราขึ้นไป ปี 2556-2557 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ , ,

สธ.เมินพยาบาลนัดหยุดงาน3วันมั่นใจแก้ปัญหาได้

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กรณีเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว17,000 คน นัดหยุดงานพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 เป็นเวลา 3 วัน เพื่อขอให้กระทรวงสาธารณสุขทำตามข้อเรียกร้อง ในการบรรจุพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการทั้งหมดทันที โดยไม่ต้องการรอเวลาทยอยบรรจุและเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข( ก.สธ.)ระหว่างรอบรรจุ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า พยาบาลส่วนใหญ่จะไม่หยุดงานประท้วงเพราะเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาของ สธ. ส่วนการที่ลูกจ้างชั่วคราวบางกลุ่ม ให้ข่าวว่า จะหยุดงานเพื่อประท้วงนั้น เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น ลูกจ้างชั่วคราว ที่ยังไม่ได้บรรจุ ไม่มีเหตุให้กังวล เพราะเบื้องต้น นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน | ติดป้ายกำกับ , ,