คลังเก็บป้ายกำกับ: สปสช.

‘นิมิตร์’หนุนตั้ง’อัมมาร’หย่าศึกบัตรทอง

มติชน ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กรณี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทำหนังสือถึง นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ สธ. คัดค้านการตั้งนายอัมมาร สยามวาลา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลการบริหารงบบัตรทอง ที่มีการระบุว่ามีการจัดสรรให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาล (รพ.) เช่น มูลนิธิต่างๆ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากนายอัมมาร เคยดำรงตำแหน่งใน สปสช.มาก่อน จึงอยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ในฐานะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ภาคประชาชน กล่าวว่า รู้สึกเสียดายที่มีการคัดค้านนายอัมมาร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบประกันสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

“ภูษิต”วอนอย่าขวางตั้งตระกูล ส.ใหม่

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นพ.ภูษิต ประคองสาย รักษาการ ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสคัดค้าน สวรส.ยกร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ..โดยมีการตั้งสำนักงานใหม่ทดแทน สวรส.เดิมว่าไม่เหมาะสม เพราะเห็นว่าเป็นการตั้งหน่วยงานซ้ำซ้อนที่ดำเนินการโดยคนกลุ่มเดิมๆ ว่า การตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาก็เพราะกลุ่มคนที่มีความกล้าที่จะเดินหน้าพัฒนาสิ่งใหม่เหมือนกับเมื่อ 12 ปีก่อนที่ก่อตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขึ้นมาก็พบว่าได้ผลดี ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ แต่ถึงแม้จะเป็นการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้น ก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นคนกลุ่มเดิมๆที่ดำเนินการเรื่องนี้ ที่สำคัญร่าง พ.ร.บ.นี้ไม่ได้ระบุว่าใครต้องมาเป็นกรรมการ ใครแน่จริงก็ไปสมัคร ถ้าระบบเลือกก็เลือกตามกระบวนการกลั่นกรอง ไม่มีการผูกขาด และหากคนจากตระกูล ส. จะเข้ามาก็ย่อมได้หากมีความสามารถและคุณสมบัติผ่านตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.นี้ได้เสนอให้ รมว.สาธารณสุข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบประกันสุขภาพ, ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

“บอร์ดสปสช.ผลประโยชน์ทับซ้อน สวมหมวกหลายใบ “นพ.วิชัย – นพ.ณรงค์ศักดิ์-นิมิตร์-สุนทรี” รับเงินจากสปสช. เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.กองทุนหลักประกัน-ผิดกฏหมายมาตรา100”

Easy Branches วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 29 มกราคม 2015 ตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้มีหนังสือลงวันที่ 9 มกราคม 2558 เรื่องขอทราบความคืบหน้าการพิจารณาการปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอ้างถึงหนังสือ คตร. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่รัฐมนตรีสาธารณสุขยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ต่อเรื่องนี้ แหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดถึงข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอต่อคตร.ตามหนังสือของ คตร. วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ได้สรุปว่าการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความเสี่ยงในการใช้อำนาจไม่ชอบธรรมตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้คุณภาพบริการที่ประชาชนได้รับลดลง (งบเหมาจ่ายรายหัว) และความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณที่ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ดำเนินงานและกลไกการกำกับดูแล นอกจากนี้ได้ระบุว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงการดำเนินการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ

จัดงบบัตรทองไตรมาส2ลงพื้นที่ตรงหารือสปสช.-ภูมิภาค30ต.ค.สรุปส่งคลังพิจารณา

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปลัด สธ. ลั่นจัดสรรงบบัตรทองไตรมาส 2 ต้องกระจายบัญชีเงินสู่พื้นที่โดยตรง มอบ 5 ชมรมในสธ.จัดทำข้อเสนอ ก่อนหารือย่อยร่วม กับ สปสช.-ภูมิภาค วันที่ 30 ต.ค.นี้ สรุปแนวทางที่เหมาะสมชงคณะอนุกรรมการการเงินการคลังพิจารณา จากกรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติให้การจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2558 ในไตรมาสแรกยึดตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2557 ส่วนในไตรมาสสอง ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการระบบการเงินการคลัง ในบอร์ด สปสช. ซึ่งมีทั้งภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สปสช. ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบประกันสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ ,

สธ.ตั้งกรรมการสอบงบบัตรทอง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โพสต์ทูเดย์ สธ.ตั้งกรรมการ 2 ชุด ตรวจสอบเงินระบบสุขภาพกองทุน 30 บาท นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณปี 2558 ให้กับผู้บริหารสำนักงานปลัด สธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา นพ.ณรงค์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับผู้บริหาร สธ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เห็นตรงกันว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณในระบบสุขภาพ ซึ่งแต่ละปีมีประมาณ 2 แสนล้านบาทแบ่งเป็นของ สธ. 8 หมื่นล้านบาทและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1.2 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ ,

เพิ่มสิทธิยา’มะเร็งเต้านม-เม็ดเลือดขาว-ไวรัสตับอักเสบซี’

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 น.พ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมี น.พ.จรัล ตฤณวุฒพงษ์ เป็นประธานการประชุมแทน น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เนื่องจากติดภารกิจ ว่า ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการพิจารณาเรื่องการขยายสิทธิประโยชน์การเข้ายา 4 รายการ ได้แก่ ยาทราสทูซูแมบ (Trastuzumab), ยาเพคอินเตอร์เฟอรอน (Peginterferon), ยานิโลทินิบ (Nilotinib) และยาดาสาทินิบ (Dasatinib) เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาและให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่จำเป็นเพิ่มขึ้น โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประกาศขยายสิทธิประโยชน์ด้านยาทั้ง 4 รายการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง สำหรับการขยายสิทธิประโยชน์ด้านยานี้เป็นไปตามการพิจารณาของทางคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ได้เห็นชอบและบรรจุเป็นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การเข้าถึงยา | ติดป้ายกำกับ ,

บุหรี่…เลิกยาก แต่เลิกได้

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีข้อมูลยืนยันว่า บุหรี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตปีละ 6 ล้านคน ในไทยปีละกว่า 5 หมื่นคน และเสียค่าดูแลรักษาคนป่วยกว่า 5 หมื่นล้านบาทต่อปี ล่าสุดองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศไทยประสบความสำเร็จการรณรงค์เลิกบุหรี่ เนื่องจากในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557 ที่จะถึงนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรณรงค์ และชูประเด็น เรื่อง “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด” รศ.ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Quitline 1600) กล่าวว่า “สำหรับในประเทศไทยนั้น ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำงาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า | ติดป้ายกำกับ , ,