คลังเก็บป้ายกำกับ: ารรักษาพยาบาลและสุขภา

ร่างพ.ร.บ.การวิจัยในคนพ.ศ. ‘สนับสนุน’? หรือ’ฉุด’ การวิจัยฯ ข้อเสนอเพื่อให้ชวนคิด

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 มีนาคม พ. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน, เขตสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,